Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 1
2013 1
2015 2
2016 2
2017 1
2018 2
2019 4
2020 2
2021 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

14 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Are satellite cells stem cells?].
Archacka K, Kowalski K, Brzóska E. Archacka K, et al. Among authors: kowalski k. Postepy Biochem. 2013;59(2):205-18. Postepy Biochem. 2013. PMID: 24044285 Review. Polish.
Somatic mutation profiling of vulvar cancer: Exploring therapeutic targets.
Zięba S, Kowalik A, Zalewski K, Rusetska N, Goryca K, Piaścik A, Misiek M, Bakuła-Zalewska E, Kopczyński J, Kowalski K, Radziszewski J, Bidziński M, Góźdź S, Kowalewska M. Zięba S, et al. Among authors: kowalski k. Gynecol Oncol. 2018 Sep;150(3):552-561. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.06.026. Epub 2018 Jul 3. Gynecol Oncol. 2018. PMID: 29980281 Free article.
The factors present in regenerating muscles impact bone marrow-derived mesenchymal stromal/stem cell fusion with myoblasts.
Kasprzycka P, Archacka K, Kowalski K, Mierzejewski B, Zimowska M, Grabowska I, Piotrowski M, Rafałko M, Ryżko A, Irhashava A, Senderowski K, Gołąbek M, Stremińska W, Jańczyk-Ilach K, Koblowska M, Iwanicka-Nowicka R, Fogtman A, Janowski M, Walczak P, Ciemerych MA, Brzoska E. Kasprzycka P, et al. Among authors: kowalski k. Stem Cell Res Ther. 2019 Nov 21;10(1):343. doi: 10.1186/s13287-019-1444-1. Stem Cell Res Ther. 2019. PMID: 31753006 Free PMC article.
CXCR4/ACKR3/CXCL12 axis in the lymphatic metastasis of vulvar squamous cell carcinoma.
Rusetska N, Kowalski K, Zalewski K, Zięba S, Bidziński M, Goryca K, Kotowicz B, Fuksiewicz M, Kopczynski J, Bakuła-Zalewska E, Kowalik A, Kowalewska M. Rusetska N, et al. Among authors: kowalski k. J Clin Pathol. 2021 Mar 10:jclinpath-2020-206917. doi: 10.1136/jclinpath-2020-206917. Online ahead of print. J Clin Pathol. 2021. PMID: 33692092 Free article.
Stem cells migration during skeletal muscle regeneration - the role of Sdf-1/Cxcr4 and Sdf-1/Cxcr7 axis.
Kowalski K, Kołodziejczyk A, Sikorska M, Płaczkiewicz J, Cichosz P, Kowalewska M, Stremińska W, Jańczyk-Ilach K, Koblowska M, Fogtman A, Iwanicka-Nowicka R, Ciemerych MA, Brzoska E. Kowalski K, et al. Cell Adh Migr. 2017 Jul 4;11(4):384-398. doi: 10.1080/19336918.2016.1227911. Epub 2016 Oct 13. Cell Adh Migr. 2017. PMID: 27736296 Free PMC article.
14 results