Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2015 1
2016 1
2017 2
2020 2
2021 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

9 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Identification of the skeletal progenitor cells forming osteophytes in osteoarthritis.
Roelofs AJ, Kania K, Rafipay AJ, Sambale M, Kuwahara ST, Collins FL, Smeeton J, Serowoky MA, Rowley L, Wang H, Gronewold R, Kapeni C, Méndez-Ferrer S, Little CB, Bateman JF, Pap T, Mariani FV, Sherwood J, Crump JG, De Bari C. Roelofs AJ, et al. Among authors: kania k. Ann Rheum Dis. 2020 Dec;79(12):1625-1634. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218350. Epub 2020 Sep 22. Ann Rheum Dis. 2020. PMID: 32963046 Free PMC article.
Joint morphogenetic cells in the adult mammalian synovium.
Roelofs AJ, Zupan J, Riemen AHK, Kania K, Ansboro S, White N, Clark SM, De Bari C. Roelofs AJ, et al. Among authors: kania k. Nat Commun. 2017 May 16;8:15040. doi: 10.1038/ncomms15040. Nat Commun. 2017. PMID: 28508891 Free PMC article.
Nocturnal paroxysmal dystonia - case report.
Kania K, Niśkiewicz I, Wierzbicka-Wichniak A, Kozubski W, Tokarz-Kupczyk E. Kania K, et al. Neurol Neurochir Pol. 2015;49(2):134-6. doi: 10.1016/j.pjnns.2015.01.009. Epub 2015 Jan 31. Neurol Neurochir Pol. 2015. PMID: 25890930
Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC-MSCs and their extracellular vesicles.
Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. Bobis-Wozowicz S, et al. Among authors: kania k. J Mol Med (Berl). 2017 Feb;95(2):205-220. doi: 10.1007/s00109-016-1471-7. Epub 2016 Sep 16. J Mol Med (Berl). 2017. PMID: 27638341 Free PMC article.
Clinical course and outcome of SARS-CoV-2 infection in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapies - the Polish experience.
Czarnowska A, Brola W, Zajkowska O, Rusek S, Adamczyk-Sowa M, Kubicka-Bączyk K, Kalinowska-Łyszczarz A, Kania K, Słowik A, Wnuk M, Marona M, Podlecka-Piętowska A, Nojszewska M, Zakrzewska-Pniewska B, Jasińska E, Gołuch K, Lech B, Noga M, Perenc A, Popiel M, Lasek-Bal A, Puz P, Maciejowska K, Kucharska-Lipowska M, Lipowski M, Kapica-Topczewska K, Chorąży M, Tarasiuk J, Kochanowicz J, Kulikowska J, Wawrzyniak S, Niezgodzińska-Maciejek A, Pokryszko-Dragan A, Gruszka E, Budrewicz S, Białek M, Kurkowska-Jastrzębska I, Kurowska K, Stępień A, Włodek A, Ptasznik V, Pawełczyk M, Sobolewski P, Lejmel H, Strzalińska K, Maciejowski M, Tutaj A, Zwiernik J, Litwin A, Lewańczyk B, Paprocka I, Zwiernik B, Pawlos A, Borysowicz A, Narożnik A, Michałowska A, Nosek K, Fudala M, Milewska-Jędrzejczak M, Kułakowska A, Bartosik-Psujek H. Czarnowska A, et al. Among authors: kania k. Neurol Neurochir Pol. 2021;55(2):212-222. doi: 10.5603/PJNNS.a2021.0031. Epub 2021 Apr 15. Neurol Neurochir Pol. 2021. PMID: 33856686