Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2011 1
2015 2
2016 5
2017 5
2018 2
2019 4
2020 6
2021 4
2022 3
2023 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

29 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Impact of the COVID-19 Pandemic on Pulmonary Hypertension Patients: Insights from the BNP-PL National Database.
Mamzer A, Waligora M, Kopec G, Ptaszynska-Kopczynska K, Kurzyna M, Darocha S, Florczyk M, Mroczek E, Mularek-Kubzdela T, Smukowska-Gorynia A, Wrotynski M, Chrzanowski L, Dzikowska-Diduch O, Perzanowska-Brzeszkiewicz K, Pruszczyk P, Skoczylas I, Lewicka E, Blaszczak P, Karasek D, Kusmierczyk-Droszcz B, Mizia-Stec K, Kaminski K, Jachec W, Peregud-Pogorzelska M, Doboszynska A, Gasior Z, Tomaszewski M, Pawlak A, Zablocka W, Ryczek R, Widejko-Pietkiewicz K, Kasprzak JD. Mamzer A, et al. Among authors: ptaszynska kopczynska k. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 10;19(14):8423. doi: 10.3390/ijerph19148423. Int J Environ Res Public Health. 2022. PMID: 35886278 Free PMC article.
Monocyte Subsets in Patients with Chronic Heart Failure Treated with Cardiac Resynchronization Therapy.
Ptaszyńska-Kopczyńska K, Eljaszewicz A, Marcinkiewicz-Siemion M, Sawicka-Śmiarowska E, Tarasiuk E, Lisowska A, Tynecka M, Grubczak K, Radzikowska U, Janucik A, Moniuszko M, Charkiewicz K, Laudański P, Sobkowicz B, Kamiński KA. Ptaszyńska-Kopczyńska K, et al. Cells. 2021 Dec 9;10(12):3482. doi: 10.3390/cells10123482. Cells. 2021. PMID: 34943990 Free PMC article.
Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension in a multidisciplinary team.
Siennicka A, Darocha S, Banaszkiewicz M, Kędzierski P, Dobosiewicz A, Błaszczak P, Peregud-Pogorzelska M, Kasprzak JD, Tomaszewski M, Mroczek E, Zięba B, Karasek D, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Mizia-Stec K, Mularek-Kubzdela T, Doboszyńska A, Lewicka E, Ruchała M, Lewandowski M, Łukasik S, Chrzanowski Ł, Zieliński D, Torbicki A, Kurzyna M. Siennicka A, et al. Among authors: ptaszynska kopczynska k. Ther Adv Respir Dis. 2019 Jan-Dec;13:1753466619891529. doi: 10.1177/1753466619891529. Ther Adv Respir Dis. 2019. PMID: 31878837 Free PMC article.
Database of Pulmonary Hypertension in the Polish Population (BNP‑PL): design of the registry.
Kopeć G, Kurzyna M, Mroczek E, Chrzanowski Ł, Mularek-Kubzdela T, Skoczylas I, Kuśmierczyk B, Pruszczyk P, Błaszczak P, Lewicka E, Karasek D, Mizia-Stec K, Tomaszewski M, Jacheć W, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Peregud-Pogorzelska M, Doboszyńska A, Pawlak A, Gąsior Z, Zabłocka W, Ryczek R, Widejko-Pietkiewicz K, Waligóra M, Darocha S, Furdal M, Ciurzyński M, Kasprzak JD, Grabka M, Kwiatkowska J, Kamiński K, Hoffman P, Podolec P, Torbicki A. Kopeć G, et al. Among authors: ptaszynska kopczynska k. Kardiol Pol. 2019 Oct 25;77(10):972-974. doi: 10.33963/KP.14988. Epub 2019 Sep 25. Kardiol Pol. 2019. PMID: 31553328 Free article. No abstract available.
Perception of health control and self-efficacy in heart failure.
Siennicka AE, Gościńska-Bis K, Wilczek J, Wójcik M, Błaszczyk R, Szymański FM, Nadrowski P, Michalski B, Mizia-Stec K, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Kopeć G, Hrynkiewicz-Szymańska A, Krzych Ł, Jankowska EA. Siennicka AE, et al. Among authors: ptaszynska kopczynska k. Kardiol Pol. 2016;74(2):168-178. doi: 10.5603/KP.a2015.0137. Kardiol Pol. 2016. PMID: 26202531 Free article.
29 results