Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2006 1
2007 1
2010 1
2011 1
2012 1
2013 1
2014 4
2015 3
2016 2
2017 3
2018 2
2019 1
2020 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

21 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Inhibitory effect of hop fractions against Gram-positive multi-resistant bacteria. A pilot study.
Bogdanova K, Kolar M, Langova K, Dusek M, Mikyska A, Bostikova V, Bostik P, Olsovska J. Bogdanova K, et al. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018 May 23. doi: 10.5507/bp.2018.026. Online ahead of print. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018. PMID: 29790489
Antibiofilm activity of bioactive hop compounds humulone, lupulone and xanthohumol toward susceptible and resistant staphylococci.
Bogdanova K, Röderova M, Kolar M, Langova K, Dusek M, Jost P, Kubelkova K, Bostik P, Olsovska J. Bogdanova K, et al. Res Microbiol. 2018 Apr;169(3):127-134. doi: 10.1016/j.resmic.2017.12.005. Epub 2018 Jan 31. Res Microbiol. 2018. PMID: 29407045
Trilobolide-steroid hybrids: Synthesis, cytotoxic and antimycobacterial activity.
Jurášek M, Džubák P, Rimpelová S, Sedlák D, Konečný P, Frydrych I, Gurská S, Hajdúch M, Bogdanová K, Kolář M, Müller T, Kmoníčková E, Ruml T, Harmatha J, Drašar PB. Jurášek M, et al. Among authors: bogdanova k. Steroids. 2017 Jan;117:97-104. doi: 10.1016/j.steroids.2016.08.011. Epub 2016 Aug 17. Steroids. 2017. PMID: 27543674
Antimicrobial and cytotoxic activity of (thio)alkyl hexopyranosides, nonionic glycolipid mimetics.
Džubák P, Gurská S, Bogdanová K, Uhríková D, Kanjaková N, Combet S, Klunda T, Kolář M, Hajdúch M, Poláková M. Džubák P, et al. Among authors: bogdanova k. Carbohydr Res. 2020 Feb;488:107905. doi: 10.1016/j.carres.2019.107905. Epub 2019 Dec 28. Carbohydr Res. 2020. PMID: 32004953
Detection of Prosthetic Joint Infection Based on Magnetically Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy.
Fargašová A, Balzerová A, Prucek R, Sedláková MH, Bogdanová K, Gallo J, Kolář M, Ranc V, Zbořil R. Fargašová A, et al. Among authors: bogdanova k. Anal Chem. 2017 Jun 20;89(12):6598-6607. doi: 10.1021/acs.analchem.7b00759. Epub 2017 Jun 5. Anal Chem. 2017. PMID: 28530395
Lipophosphonoxins II: Design, Synthesis, and Properties of Novel Broad Spectrum Antibacterial Agents.
Seydlová G, Pohl R, Zborníková E, Ehn M, Šimák O, Panova N, Kolář M, Bogdanová K, Večeřová R, Fišer R, Šanderová H, Vítovská D, Sudzinová P, Pospíšil J, Benada O, Křížek T, Sedlák D, Bartůněk P, Krásný L, Rejman D. Seydlová G, et al. Among authors: bogdanova k. J Med Chem. 2017 Jul 27;60(14):6098-6118. doi: 10.1021/acs.jmedchem.7b00355. Epub 2017 Jul 12. J Med Chem. 2017. PMID: 28654257
Insights into the Mechanism of Action of Bactericidal Lipophosphonoxins.
Panova N, Zborníková E, Šimák O, Pohl R, Kolář M, Bogdanová K, Večeřová R, Seydlová G, Fišer R, Hadravová R, Šanderová H, Vítovská D, Šiková M, Látal T, Lovecká P, Barvík I, Krásný L, Rejman D. Panova N, et al. Among authors: bogdanova k. PLoS One. 2015 Dec 30;10(12):e0145918. doi: 10.1371/journal.pone.0145918. eCollection 2015. PLoS One. 2015. PMID: 26716439 Free PMC article.
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)--a novel common aspect of the metabolic syndrome.
Bogdanova K, Poczatkova H, Uherkova L, Riegrova D, Rypka M, Feher J, Marchesini G, Vesely J. Bogdanova K, et al. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006 Jul;150(1):101-4. doi: 10.5507/bp.2006.014. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006. PMID: 16936910 Free article. Review.
Caffeine-hydrazones as anticancer agents with pronounced selectivity toward T-lymphoblastic leukaemia cells.
Kaplánek R, Jakubek M, Rak J, Kejík Z, Havlík M, Dolenský B, Frydrych I, Hajdúch M, Kolář M, Bogdanová K, Králová J, Džubák P, Král V. Kaplánek R, et al. Among authors: bogdanova k. Bioorg Chem. 2015 Jun;60:19-29. doi: 10.1016/j.bioorg.2015.03.003. Epub 2015 Apr 2. Bioorg Chem. 2015. PMID: 25912310
Enantiospecific effects of ketoconazole on aryl hydrocarbon receptor.
Novotna A, Korhonova M, Bartonkova I, Soshilov AA, Denison MS, Bogdanova K, Kolar M, Bednar P, Dvorak Z. Novotna A, et al. Among authors: bogdanova k. PLoS One. 2014 Jul 7;9(7):e101832. doi: 10.1371/journal.pone.0101832. eCollection 2014. PLoS One. 2014. PMID: 25000292 Free PMC article.
21 results
Jump to page
Feedback