Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2011 1
2021 1
2022 16
2023 12

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

30 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Dysnatremia in COVID-19 Patients-An Analysis of the COLOS Study.
Królicka A, Letachowicz K, Adamik B, Doroszko A, Kaliszewski K, Kiliś-Pstrusińska K, Kujawa K, Matera-Witkiewicz A, Madziarski M, Pomorski M, Protasiewicz M, Sokołowski J, Trocha M, Jankowska EA, Madziarska K. Królicka A, et al. Among authors: kujawa k. J Clin Med. 2023 Apr 10;12(8):2802. doi: 10.3390/jcm12082802. J Clin Med. 2023. PMID: 37109139 Free PMC article.
Liver Function Tests in COVID-19: Assessment of the Actual Prognostic Value.
Tokarczyk U, Kaliszewski K, Kopszak A, Nowak Ł, Sutkowska-Stępień K, Sroczyński M, Sępek M, Dudek A, Diakowska D, Trocha M, Gajecki D, Gawryś J, Matys T, Maciejiczek J, Kozub V, Szalast R, Madziarski M, Zubkiewicz-Zarębska A, Letachowicz K, Kiliś-Pstrusińska K, Matera-Witkiewicz A, Pomorski M, Protasiewicz M, Sokołowski J, Adamik B, Kujawa K, Doroszko A, Madziarska K, Jankowska EA. Tokarczyk U, et al. Among authors: kujawa k. J Clin Med. 2022 Aug 1;11(15):4490. doi: 10.3390/jcm11154490. J Clin Med. 2022. PMID: 35956107 Free PMC article.
The Course of COVID-19 in Patients with Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases.
Rorat M, Zarębska-Michaluk D, Kowalska J, Kujawa K, Rogalska M, Kozielewicz D, Lorenc B, Sikorska K, Czupryna P, Bolewska B, Maciukajć J, Piekoś T, Podlasin R, Dworzańska A, Mazur W, Brzdęk M, Szymanek-Pasternak A, Flisiak R. Rorat M, et al. Among authors: kujawa k. J Clin Med. 2022 Dec 10;11(24):7342. doi: 10.3390/jcm11247342. J Clin Med. 2022. PMID: 36555957 Free PMC article.
The Usefulness of the COVID-GRAM Score in Predicting the Outcomes of Study Population with COVID-19.
Sebastian A, Madziarski M, Madej M, Proc K, Szymala-Pędzik M, Żórawska J, Gronek M, Morgiel E, Kujawa K, Skarupski M, Trocha M, Rola P, Gawryś J, Letachowicz K, Doroszko A, Adamik B, Kaliszewski K, Kiliś-Pstrusińska K, Matera-Witkiewicz A, Pomorski M, Protasiewicz M, Sokołowski J, Jankowska EA, Madziarska K. Sebastian A, et al. Among authors: kujawa k. Int J Environ Res Public Health. 2022 Oct 1;19(19):12537. doi: 10.3390/ijerph191912537. Int J Environ Res Public Health. 2022. PMID: 36231836 Free PMC article.
SARS-CoV-2 Infection and Pregnancy: Maternal and Neonatal Outcomes and Placental Pathology Correlations.
Pomorski M, Trzeszcz M, Matera-Witkiewicz A, Krupińska M, Fuchs T, Zimmer M, Zimmer-Stelmach A, Rosner-Tenerowicz A, Budny-Wińska J, Tarczyńska-Podraza A, Radziejewska K, Królak-Olejnik B, Szczygieł A, Augustyniak-Bartosik H, Kuriata-Kordek M, Skalec K, Smoła I, Morgiel E, Gawryś J, Doroszko A, Rola P, Trocha M, Kujawa K, Adamik B, Kaliszewski K, Kiliś-Pstrusińska K, Protasiewicz M, Sokołowski J, Jankowska EA, Madziarska K. Pomorski M, et al. Among authors: kujawa k. Viruses. 2022 Sep 14;14(9):2043. doi: 10.3390/v14092043. Viruses. 2022. PMID: 36146849 Free PMC article.
Usefulness of C2HEST Score in Predicting Clinical Outcomes of COVID-19 in Heart Failure and Non-Heart-Failure Cohorts.
Rola P, Doroszko A, Trocha M, Giniewicz K, Kujawa K, Gawryś J, Matys T, Gajecki D, Madziarski M, Zieliński S, Skalec T, Drobnik J, Sebastian A, Zubkiewicz-Zarębska A, Adamik B, Kaliszewski K, Kiliś-Pstrusinska K, Matera-Witkiewicz A, Pomorski M, Protasiewicz M, Sokołowski J, Włodarczak S, Jankowska EA, Madziarska K. Rola P, et al. Among authors: kujawa k. J Clin Med. 2022 Jun 17;11(12):3495. doi: 10.3390/jcm11123495. J Clin Med. 2022. PMID: 35743564 Free PMC article.
30 results