Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2017 2
2018 1
2019 2
2020 5
2021 3
2022 1
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

12 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Intracellular mechanisms of tumor cells' immunoresistance.
Hermanowicz J, Sieklucka B, Nosek K, Pawlak D. Hermanowicz J, et al. Among authors: nosek k. Acta Biochim Pol. 2020 Apr 22;67(2):143-148. doi: 10.18388/abp.2020_2878. Acta Biochim Pol. 2020. PMID: 32320192 Free article. Review.
Neurobehavioral effects of uremic toxin-indoxyl sulfate in the rat model.
Karbowska M, Hermanowicz JM, Tankiewicz-Kwedlo A, Kalaska B, Kaminski TW, Nosek K, Wisniewska RJ, Pawlak D. Karbowska M, et al. Among authors: nosek k. Sci Rep. 2020 Jun 11;10(1):9483. doi: 10.1038/s41598-020-66421-y. Sci Rep. 2020. PMID: 32528183 Free PMC article.
Symptoms after COVID-19 Infection in Individuals with Multiple Sclerosis in Poland.
Czarnowska A, Kapica-Topczewska K, Zajkowska O, Adamczyk-Sowa M, Kubicka-Bączyk K, Niedziela N, Warmus P, Kalinowska-Łyszczarz A, Kania K, Słowik A, Wnuk M, Marona M, Nowak K, Bartosik-Psujek H, Lech B, Perenc A, Popiel M, Kucharska-Lipowska M, Chorąży M, Tarasiuk J, Mirończuk A, Kochanowicz J, Lasek-Bal A, Puz P, Maciejowska K, Wawrzyniak S, Niezgodzińska-Maciejek A, Pokryszko-Dragan A, Gruszka E, Budrewicz S, Białek M, Zwiernik J, Michałowska A, Nosek K, Zwiernik B, Lewańczyk B, Brola W, Kułakowska A. Czarnowska A, et al. Among authors: nosek k. J Clin Med. 2021 Nov 10;10(22):5225. doi: 10.3390/jcm10225225. J Clin Med. 2021. PMID: 34830507 Free PMC article.
Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
Polish Thrombectomy Initiative; Słowik A, Wnuk M, Brzegowy P, Chrzanowska-Waśko J, Golenia A, Łasocha B, Włoch-Kopeć D, Ferens A, Serednicki W, Jarocki P, Bartosik-Psujek H, Kaczorowski R, Filip E, Grzegorzak M, Homa J, Darocha J, Dudek D, Guz W, Rejdak K, Luchowski P, Wojczal J, Sojka M, Górnik M, Stachowicz S, Jaworski J, Buraczyńska K, Ficek R, Szczepańska-Szerej A, Jargiełło T, Szczerbo-Trojanowska M, Lasek-Bal A, Puz P, Warsz-Wianecka A, Stęposz A, Ziaja K, Kuczmik W, Urbanek T, Ziaja D, Tomalski W, Kobayashi A, Richter P, Płoński A, Kotkowski M, Czepiel W, Kurkowska-Jastrzębska I, Sienkiewicz-Jarosz H, Członkowska A, BłażejewskaHyżorek B, Ryglewicz D, Konopko M, Brelak E, Antecki J, Szydłowski I, Włosek M, Stępień A, Brzozowski K, Staszewski J, Piasecki P, Zięcina P, Wołoszyńska I, Kolmaga N, Narloch J, Hasiec T, Gawłowicz J, Pędracka M, Porębiak J, Grzechnik B, Matsibora V, Frąszczak M, Leus M, Mazgaj M, Palacz-Duda V, Meder G, Skura W, Płeszka P, Świtońska M, Słomiński K, Kościelniak J, Sobieszak-Skura P, Konieczna-Brazis M, Rowiński O, Opuchlik A, Mickielewicz A, Szyluk B, Szczudlik P, Kostera-Pruszczyk A, Jaworski M, Maciąg R, Żyłkowski J, Adamkiewicz B, Szubert W, Chrzą… See abstract for full author list ➔ Polish Thrombectomy Initiative, et al. Among authors: nosek k. Neurol Neurochir Pol. 2017 Sep-Oct;51(5):339-346. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.05.004. Epub 2017 Jul 5. Neurol Neurochir Pol. 2017. PMID: 28756015
Clinical course and outcome of SARS-CoV-2 infection in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapies - the Polish experience.
Czarnowska A, Brola W, Zajkowska O, Rusek S, Adamczyk-Sowa M, Kubicka-Bączyk K, Kalinowska-Łyszczarz A, Kania K, Słowik A, Wnuk M, Marona M, Podlecka-Piętowska A, Nojszewska M, Zakrzewska-Pniewska B, Jasińska E, Gołuch K, Lech B, Noga M, Perenc A, Popiel M, Lasek-Bal A, Puz P, Maciejowska K, Kucharska-Lipowska M, Lipowski M, Kapica-Topczewska K, Chorąży M, Tarasiuk J, Kochanowicz J, Kulikowska J, Wawrzyniak S, Niezgodzińska-Maciejek A, Pokryszko-Dragan A, Gruszka E, Budrewicz S, Białek M, Kurkowska-Jastrzębska I, Kurowska K, Stępień A, Włodek A, Ptasznik V, Pawełczyk M, Sobolewski P, Lejmel H, Strzalińska K, Maciejowski M, Tutaj A, Zwiernik J, Litwin A, Lewańczyk B, Paprocka I, Zwiernik B, Pawlos A, Borysowicz A, Narożnik A, Michałowska A, Nosek K, Fudala M, Milewska-Jędrzejczak M, Kułakowska A, Bartosik-Psujek H. Czarnowska A, et al. Among authors: nosek k. Neurol Neurochir Pol. 2021;55(2):212-222. doi: 10.5603/PJNNS.a2021.0031. Epub 2021 Apr 15. Neurol Neurochir Pol. 2021. PMID: 33856686
12 results