Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 3
2014 1
2015 2
2016 1
2017 1
2020 2
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

10 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Emergency HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) exchange due to pump thrombosis using minimally invasive technique.
Antończyk R, Trejnowska E, Pacholewicz J, Wolny T, Nadziakiewicz P, Antończyk K, Copik I, Piontek M, Jasińska M, Filipiak K, Głowacki M, Gawlikowski M, Borowicz M, Kustosz R, Waszak J, Przybyłowski P, Zembala M, Zakliczyński M, Zembala MO. Antończyk R, et al. Among authors: gawlikowski m. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017 Mar;14(1):76-78. doi: 10.5114/kitp.2017.66938. Epub 2017 Mar 31. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017. PMID: 28515757 Free PMC article.
Left atrial myxoma in a patient with a biventricular pacemaker.
Przywara-Chowaniec B, Czarnecki Ł, Nowalny-Kozielska E, Gawlikowski M, Opara M, Puzio A, Kawecki D, Wesołowski B. Przywara-Chowaniec B, et al. Among authors: gawlikowski m. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016 Dec;13(4):383-385. doi: 10.5114/kitp.2016.64891. Epub 2016 Dec 30. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016. PMID: 28096843 Free PMC article.
Evaluation of the intima-media complex in patients with systemic lupus erythematosus.
Przywara-Chowaniec B, Gawlikowski M, Paluch M, Opara M, Pluszczyk M, Puzio A, Nowalny-Kozielska E. Przywara-Chowaniec B, et al. Among authors: gawlikowski m. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014 Mar;11(1):63-8. doi: 10.5114/kitp.2014.41934. Epub 2014 Mar 27. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014. PMID: 26336397 Free PMC article.