Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2009 1
2010 2
2011 2
2012 1
2013 1
2014 1
2015 3
2016 2
2017 2
2018 2
2019 5
2020 5
2021 2
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

26 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Highly flexible metabolism of the marine euglenozoan protist Diplonema papillatum.
Škodová-Sveráková I, Záhonová K, Juricová V, Danchenko M, Moos M, Baráth P, Prokopchuk G, Butenko A, Lukáčová V, Kohútová L, Bučková B, Horák A, Faktorová D, Horváth A, Šimek P, Lukeš J. Škodová-Sveráková I, et al. Among authors: danchenko m. BMC Biol. 2021 Nov 24;19(1):251. doi: 10.1186/s12915-021-01186-y. BMC Biol. 2021. PMID: 34819072 Free PMC article.
Comparative Proteomic and Metabolomic Analysis of Human Osteoblasts, Differentiated from Dental Pulp Stem Cells, Hinted Crucial Signaling Pathways Promoting Osteogenesis.
Nováková S, Danchenko M, Okajčeková T, Baranovičová E, Kováč A, Grendár M, Beke G, Pálešová J, Strnádel J, Janíčková M, Halašová E, Škovierová H. Nováková S, et al. Among authors: danchenko m. Int J Mol Sci. 2021 Jul 24;22(15):7908. doi: 10.3390/ijms22157908. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34360674 Free PMC article.
Do Cupins Have a Function Beyond Being Seed Storage Proteins?
Gábrišová D, Klubicová K, Danchenko M, Gömöry D, Berezhna VV, Skultety L, Miernyk JA, Rashydov N, Hajduch M. Gábrišová D, et al. Among authors: danchenko m. Front Plant Sci. 2016 Jan 13;6:1215. doi: 10.3389/fpls.2015.01215. eCollection 2015. Front Plant Sci. 2016. PMID: 26793203 Free PMC article.
26 results