Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2007 2
2010 1
2011 4
2012 4
2014 2
2015 2
2016 2
2017 4
2018 5
2019 4
2020 5
2021 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

33 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Approaches to improve photodynamic therapy of cancer.
Firczuk M, Winiarska M, Szokalska A, Jodlowska M, Swiech M, Bojarczuk K, Salwa P, Nowis D. Firczuk M, et al. Front Biosci (Landmark Ed). 2011 Jan 1;16:208-24. doi: 10.2741/3684. Front Biosci (Landmark Ed). 2011. PMID: 21196167 Free article. Review.
Folds and activities of peptidoglycan amidases.
Firczuk M, Bochtler M. Firczuk M, et al. FEMS Microbiol Rev. 2007 Nov;31(6):676-91. doi: 10.1111/j.1574-6976.2007.00084.x. Epub 2007 Sep 19. FEMS Microbiol Rev. 2007. PMID: 17888003 Free article. Review.
Serine Biosynthesis Pathway Supports MYC-miR-494-EZH2 Feed-Forward Circuit Necessary to Maintain Metabolic and Epigenetic Reprogramming of Burkitt Lymphoma Cells.
Białopiotrowicz E, Noyszewska-Kania M, Kachamakova-Trojanowska N, Łoboda A, Cybulska M, Grochowska A, Kopczyński M, Mikula M, Prochorec-Sobieszek M, Firczuk M, Graczyk-Jarzynka A, Zagożdżon R, Ząbek A, Młynarz P, Dulak J, Górniak P, Szydłowski M, Pyziak K, Martyka J, Sroka-Porada A, Jabłońska E, Polak A, Kowalczyk P, Szumera-Ciećkiewicz A, Chapuy B, Rzymski T, Brzózka K, Juszczyński P. Białopiotrowicz E, et al. Among authors: firczuk m. Cancers (Basel). 2020 Mar 3;12(3):580. doi: 10.3390/cancers12030580. Cancers (Basel). 2020. PMID: 32138178 Free PMC article.
Triple Combination of Ascorbate, Menadione and the Inhibition of Peroxiredoxin-1 Produces Synergistic Cytotoxic Effects in Triple-Negative Breast Cancer Cells.
Bajor M, Graczyk-Jarzynka A, Marhelava K, Kurkowiak M, Rahman A, Aura C, Russell N, Zych AO, Firczuk M, Winiarska M, Gallagher WM, Zagozdzon R. Bajor M, et al. Among authors: firczuk m. Antioxidants (Basel). 2020 Apr 16;9(4):320. doi: 10.3390/antiox9040320. Antioxidants (Basel). 2020. PMID: 32316111 Free PMC article.
Inhibition of thioredoxin-dependent H2O2 removal sensitizes malignant B-cells to pharmacological ascorbate.
Graczyk-Jarzynka A, Goral A, Muchowicz A, Zagozdzon R, Winiarska M, Bajor M, Trzeciecka A, Fidyt K, Krupka JA, Cyran J, Szczygiel K, Efremov DG, Gobessi S, Jagielski A, Siudakowska K, Bobrowicz M, Klopotowska M, Barankiewicz J, Malenda A, Lech-Maranda E, Miazek-Zapala N, Skarzynski PH, Domagala A, Golab J, Firczuk M. Graczyk-Jarzynka A, et al. Among authors: firczuk m. Redox Biol. 2019 Feb;21:101062. doi: 10.1016/j.redox.2018.11.020. Epub 2018 Nov 29. Redox Biol. 2019. PMID: 30576925 Free PMC article.
33 results