Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2003 1
2004 2
2005 1
2006 6
2007 7
2008 5
2009 8
2010 4
2011 4
2012 7
2013 9
2014 6
2015 4
2016 7
2017 6
2018 6
2019 3
2020 2
2021 9
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

86 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Impulsivity as a Risk Factor for Suicide in Bipolar Disorder.
Zakowicz P, Skibińska M, Wasicka-Przewoźna K, Skulimowski B, Waśniewski F, Chorzepa A, Różański M, Twarowska-Hauser J, Pawlak J. Zakowicz P, et al. Among authors: skibinska m. Front Psychiatry. 2021 Jul 23;12:706933. doi: 10.3389/fpsyt.2021.706933. eCollection 2021. Front Psychiatry. 2021. PMID: 34366939 Free PMC article.
Are suicide risk factors gender specific?
Pawlak JM, Miechowicz I, Dmitrzak-Węglarz M, Szczepankiewicz A, Zaremba D, Kapelski P, Rajewska-Rager A, Czerski P, Skibińska M, Hauser J. Pawlak JM, et al. Among authors: skibinska m. Psychiatr Pol. 2018 Feb 28;52(1):21-32. doi: 10.12740/PP/78974. Epub 2018 Feb 28. Psychiatr Pol. 2018. PMID: 29704411 Free article. English, Polish.
Genes involved in glucocorticoid receptor signalling affect susceptibility to mood disorders.
Szczepankiewicz D, Narożna B, Celichowski P, Sakrajda K, Kołodziejski P, Banach E, Zakowicz P, Pruszyńska-Oszmałek E, Pawlak J, Wiłkość M, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Bejger A, Twarowska-Hauser J, Rybakowski JK, Nogowski L, Szczepankiewicz A. Szczepankiewicz D, et al. Among authors: skibinska m. World J Biol Psychiatry. 2021 Feb;22(2):149-160. doi: 10.1080/15622975.2020.1766109. Epub 2020 May 26. World J Biol Psychiatry. 2021. PMID: 32400287
Transcriptomic profiling as biological markers of depression - A pilot study in unipolar and bipolar women.
Dmitrzak-Weglarz M, Szczepankiewicz A, Rybakowski J, Kapelski P, Bilska K, Skibinska M, Reszka E, Lesicka M, Jablonska E, Wieczorek E, Bukowska-Olech E, Pawlak J. Dmitrzak-Weglarz M, et al. Among authors: skibinska m. World J Biol Psychiatry. 2021 Dec;22(10):744-756. doi: 10.1080/15622975.2021.1907715. Epub 2021 Apr 27. World J Biol Psychiatry. 2021. PMID: 33821765
Genes involved in stress response influence lithium efficacy in bipolar patients.
Szczepankiewicz A, Narozna B, Rybakowski JK, Kliwicki S, Czerski P, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Twarowska-Hauser J, Pawlak J. Szczepankiewicz A, et al. Among authors: skibinska m. Bipolar Disord. 2018 Dec;20(8):753-760. doi: 10.1111/bdi.12639. Epub 2018 Mar 26. Bipolar Disord. 2018. PMID: 29578315
86 results