Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2018 1
2020 1
2021 5
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

6 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean przemyslaw sakowicz (1 results)?
Impulsivity as a Risk Factor for Suicide in Bipolar Disorder.
Zakowicz P, Skibińska M, Wasicka-Przewoźna K, Skulimowski B, Waśniewski F, Chorzepa A, Różański M, Twarowska-Hauser J, Pawlak J. Zakowicz P, et al. Front Psychiatry. 2021 Jul 23;12:706933. doi: 10.3389/fpsyt.2021.706933. eCollection 2021. Front Psychiatry. 2021. PMID: 34366939 Free PMC article.
Transcriptome Changes in Three Brain Regions during Chronic Lithium Administration in the Rat Models of Mania and Depression.
Szczepankiewicz D, Celichowski P, Kołodziejski PA, Pruszyńska-Oszmałek E, Sassek M, Zakowicz P, Banach E, Langwiński W, Sakrajda K, Nowakowska J, Socha M, Bukowska-Olech E, Pawlak J, Twarowska-Hauser J, Nogowski L, Rybakowski JK, Szczepankiewicz A. Szczepankiewicz D, et al. Among authors: zakowicz p. Int J Mol Sci. 2021 Jan 24;22(3):1148. doi: 10.3390/ijms22031148. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 33498969 Free PMC article.
Genes involved in glucocorticoid receptor signalling affect susceptibility to mood disorders.
Szczepankiewicz D, Narożna B, Celichowski P, Sakrajda K, Kołodziejski P, Banach E, Zakowicz P, Pruszyńska-Oszmałek E, Pawlak J, Wiłkość M, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Bejger A, Twarowska-Hauser J, Rybakowski JK, Nogowski L, Szczepankiewicz A. Szczepankiewicz D, et al. Among authors: zakowicz p. World J Biol Psychiatry. 2021 Feb;22(2):149-160. doi: 10.1080/15622975.2020.1766109. Epub 2020 May 26. World J Biol Psychiatry. 2021. PMID: 32400287