Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2008 1
2014 1
2019 1
2020 2
2021 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

5 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Imunofan-RDKVYR Peptide-Stimulates Skin Cell Proliferation and Promotes Tissue Repair.
Sawicka J, Dzierżyńska M, Wardowska A, Deptuła M, Rogujski P, Sosnowski P, Filipowicz N, Mieczkowska A, Sass P, Pawlik A, Hać A, Schumacher A, Gucwa M, Karska N, Kamińska J, Płatek R, Mazuryk J, Zieliński J, Kondej K, Młynarz P, Mucha P, Skowron P, Janus Ł, Herman-Antosiewicz A, Sachadyn P, Czupryn A, Piotrowski A, Pikuła M, Rodziewicz-Motowidło S. Sawicka J, et al. Among authors: platek r. Molecules. 2020 Jun 23;25(12):2884. doi: 10.3390/molecules25122884. Molecules. 2020. PMID: 32585846 Free PMC article.
PTD4 Peptide Increases Neural Viability in an In Vitro Model of Acute Ischemic Stroke.
Mazuryk J, Puchalska I, Koziński K, Ślusarz MJ, Ruczyński J, Rekowski P, Rogujski P, Płatek R, Wiśniewska MB, Piotrowski A, Janus Ł, Skowron PM, Pikuła M, Sachadyn P, Rodziewicz-Motowidło S, Czupryn A, Mucha P. Mazuryk J, et al. Among authors: platek r. Int J Mol Sci. 2021 Jun 4;22(11):6086. doi: 10.3390/ijms22116086. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34200045 Free PMC article.