Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 1
2007 2
2008 1
2009 3
2010 2
2011 2
2012 2
2013 1
2014 3
2015 4
2016 7
2017 3
2018 3
2019 7
2020 17
2021 17
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

73 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
COVID-19 and pregnancy - where are we now? A review.
Rajewska A, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz-Knul J, Sokołowska M, Kwiatkowski S, Torbé A. Rajewska A, et al. Among authors: kwiatkowski s. J Perinat Med. 2020 Jun 25;48(5):428-434. doi: 10.1515/jpm-2020-0132. J Perinat Med. 2020. PMID: 32452195 Review.
Risk factors for anxiety and depression among pregnant women during the COVID-19 pandemic: A web-based cross-sectional survey.
Kajdy A, Feduniw S, Ajdacka U, Modzelewski J, Baranowska B, Sys D, Pokropek A, Pawlicka P, Kaźmierczak M, Rabijewski M, Jasiak H, Lewandowska R, Borowski D, Kwiatkowski S, Poon LC. Kajdy A, et al. Among authors: kwiatkowski s. Medicine (Baltimore). 2020 Jul 24;99(30):e21279. doi: 10.1097/MD.0000000000021279. Medicine (Baltimore). 2020. PMID: 32791708 Free PMC article.
Protein Histidine Methylation.
Kwiatkowski S, Drozak J. Kwiatkowski S, et al. Curr Protein Pept Sci. 2020;21(7):675-689. doi: 10.2174/1389203721666200318161330. Curr Protein Pept Sci. 2020. PMID: 32188384 Review.
Cytokine Imprint in Preeclampsia.
Stefańska K, Zieliński M, Jankowiak M, Zamkowska D, Sakowska J, Adamski P, Jassem-Bobowicz J, Piekarska K, Leszczyńska K, Świątkowska-Stodulska R, Kwiatkowski S, Preis K, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N. Stefańska K, et al. Among authors: kwiatkowski s. Front Immunol. 2021 Jun 23;12:667841. doi: 10.3389/fimmu.2021.667841. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 34248946 Free PMC article.
Podocytes-The Most Vulnerable Renal Cells in Preeclampsia.
Kwiatkowska E, Stefańska K, Zieliński M, Sakowska J, Jankowiak M, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N, Kwiatkowski S. Kwiatkowska E, et al. Among authors: kwiatkowski s. Int J Mol Sci. 2020 Jul 17;21(14):5051. doi: 10.3390/ijms21145051. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32708979 Free PMC article. Review.
The Role of Fe, Zn, and Cu in Pregnancy.
Grzeszczak K, Kwiatkowski S, Kosik-Bogacka D. Grzeszczak K, et al. Among authors: kwiatkowski s. Biomolecules. 2020 Aug 12;10(8):1176. doi: 10.3390/biom10081176. Biomolecules. 2020. PMID: 32806787 Free PMC article. Review.
73 results