Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2020 1
2021 1
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

3 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset.
Seregin AP, Bochkov DA, Shner JV, Garin EV, Pospelov IN, Prokhorov VE, Golyakov PV, Mayorov SR, Svirin SA, Khimin AN, Gorbunova MS, Kashirina ES, Kuryakova OP, Bolshakov BV, Ebel AL, Khapugin AA, Mallaliev MM, Mirvoda SV, Lednev SA, Nesterkova DV, Zelenova NP, Nesterova SA, Zelenkova VN, Vinogradov GM, Biryukova OV, Verkhozina AV, Zyrianov AP, Gerasimov SV, Murtazaliev RA, Basov YM, Marchenkova KY, Vladimirov DR, Safina DB, Dudov SV, Degtyarev NI, Tretyakova DV, Chimitov DG, Sklyar EA, Kandaurova AN, Bogdanovich SA, Dubynin AV, Chernyagina OA, Lebedev AV, Knyazev MS, Mitjushina IY, Filippova NV, Dudova KV, Kuzmin IV, Svetasheva TY, Zakharov VP, Travkin VP, Magazov YO, Teploukhov VY, Efremov AN, Deineko OV, Stepanov VV, Popov ES, Kuzmenckin DV, Strus TL, Zarubo TV, Romanov KV, Ebel AL, Tishin DV, Arkhipov VY, Korotkov VN, Kutueva SB, Gostev VV, Krivosheev MM, Gamova NS, Belova VA, Kosterin OE, Prokopenko SV, Sultanov RR, Kobuzeva IA, Dorofeev NV, Yakovlev AA, Danilevsky YV, Zolotukhina IB, Yumagulov DA, Glazunov VA, Bakutov VA, Danilin AV, Pavlov IV, Pushay ES, Tikhonova EV, Samodurov KV, Epikhin DV, Silaeva TB, Pyak AI, Fedorova YA, Samarin ES, Shilov DS, Borodulina VP, Kropocheva EV, Kosenkov GL, Bury UV, Mitroshenkova AE, Karpenko TA, Osmanov RM, Kozlova MV, Gavrilova TM, Senator SA, Khomutovskiy MI, Borovichev EA, Filippov IV, Ponomarenko SV, Shumikhina EA, Lyskov DF, Belyakov EA, Kozhin MN, Poryadin LS, Leostrin AV. Seregin AP, et al. Among authors: lednev sa. Biodivers Data J. 2020 Nov 17;8:e59249. doi: 10.3897/BDJ.8.e59249. eCollection 2020. Biodivers Data J. 2020. PMID: 33244292 Free PMC article.
The Influence of Kerosene on Microbiomes of Diverse Soils.
Shelyakin PV, Semenkov IN, Tutukina MN, Nikolaeva DD, Sharapova AV, Sarana YV, Lednev SA, Smolenkov AD, Gelfand MS, Krechetov PP, Koroleva TV. Shelyakin PV, et al. Among authors: lednev sa. Life (Basel). 2022 Jan 31;12(2):221. doi: 10.3390/life12020221. Life (Basel). 2022. PMID: 35207510 Free PMC article.