Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 1
2004 1
2007 1
2008 1
2012 2
2013 3
2014 6
2015 1
2017 4
2018 6
2019 7
2020 9
2021 11
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

45 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Endothelial dysfunction in patients with systemic sclerosis.
Pacholczak-Madej R, Kuszmiersz P, Bazan-Socha S, Kosałka-Wêgiel J, Iwaniec T, Zarêba L, Kielczewski S, Rams A, Walocha JA, Musiał J, Dropiñski J. Pacholczak-Madej R, et al. Among authors: bazan socha s. Postepy Dermatol Alergol. 2020 Aug;37(4):495-502. doi: 10.5114/ada.2019.83501. Epub 2020 Sep 2. Postepy Dermatol Alergol. 2020. PMID: 32994769 Free PMC article.
Enzyme replacement therapy in Fabry disease in Poland: a position statement.
Nowicki M, Bazan-Socha S, Błażejewska-Hyzorek B, Gellert R, Imiela J, Kaźmierczak J, Kłopotowski M, Oko-Sarnowska Z, Pawlaczyk K, Ponikowski P, Sławek J, Sykut-Cegielska J, Witkowski A, Zwolińska D. Nowicki M, et al. Among authors: bazan socha s. Pol Arch Intern Med. 2020 Jan 31;130(1):91-97. doi: 10.20452/pamw.15117. Epub 2019 Dec 20. Pol Arch Intern Med. 2020. PMID: 31868861 Free article. No abstract available.
Fabry disease in Poland.
Bazan-Socha S, Kuczia P, Musiał J, Błażejewska-Hyżorek B. Bazan-Socha S, et al. Pol Arch Intern Med. 2018 Sep 28;128(9):567-568. doi: 10.20452/pamw.4342. Epub 2018 Sep 28. Pol Arch Intern Med. 2018. PMID: 30265260 Free article. No abstract available.
Human eosinophil transmigration.
Bazan-Socha S, Zuk J, Jakiela B, Musial J. Bazan-Socha S, et al. Methods Mol Biol. 2014;1178:157-64. doi: 10.1007/978-1-4939-1016-8_14. Methods Mol Biol. 2014. PMID: 24986615
Subphenotypes of ANCA-associated vasculitis identified by latent class analysis.
Wójcik K, Biedroń G, Wawrzycka-Adamczyk K, Bazan-Socha S, Ćmiel A, Zdrojewski Z, Masiak A, Czuszyńska Z, Majdan M, Jeleniewicz R, Klinger M, Krajewska M, Kusztal M, Brzosko M, Iwona B, Dębska-Ślizień A, Storoniak H, Bułło-Piontecka B, Tłustochowicz W, Kur-Zalewska J, Wisłowska M, Madej M, Hawrot-Kawecka A, Głuszko P, Stasiek M, Kucharz E, Musiał J. Wójcik K, et al. Among authors: bazan socha s. Clin Exp Rheumatol. 2021 Mar-Apr;39 Suppl 129(2):62-68. Epub 2020 Sep 1. Clin Exp Rheumatol. 2021. PMID: 32896241 Free article.
Acquired Haemophilia A Associated with Subsequent Hepatocellular Carcinoma.
Pacholczak R, Bazan-Socha S, Zdziarska J, Iwaniec T, Walocha JA, Musiał J, Dropiński J. Pacholczak R, et al. Among authors: bazan socha s. Hamostaseologie. 2019 Feb;39(1):95-99. doi: 10.1055/s-0038-1668570. Epub 2018 Aug 15. Hamostaseologie. 2019. PMID: 30112740
45 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page