Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2003 1
2004 4
2005 4
2006 9
2007 3
2008 3
2009 4
2010 1
2011 2
2012 5
2013 3
2014 1
2016 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

39 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Application of array comparative genomic hybridization in 256 patients with developmental delay or intellectual disability.
Bartnik M, Nowakowska B, Derwińska K, Wiśniowiecka-Kowalnik B, Kędzior M, Bernaciak J, Ziemkiewicz K, Gambin T, Sykulski M, Bezniakow N, Korniszewski L, Kutkowska-Kaźmierczak A, Klapecki J, Szczałuba K, Shaw CA, Mazurczak T, Gambin A, Obersztyn E, Bocian E, Stankiewicz P. Bartnik M, et al. Among authors: mazurczak t. J Appl Genet. 2014 Feb;55(1):125-44. doi: 10.1007/s13353-013-0181-x. Epub 2013 Dec 3. J Appl Genet. 2014. PMID: 24297458 Free PMC article.
Application of custom-designed oligonucleotide array CGH in 145 patients with autistic spectrum disorders.
Wiśniowiecka-Kowalnik B, Kastory-Bronowska M, Bartnik M, Derwińska K, Dymczak-Domini W, Szumbarska D, Ziemka E, Szczałuba K, Sykulski M, Gambin T, Gambin A, Shaw CA, Mazurczak T, Obersztyn E, Bocian E, Stankiewicz P. Wiśniowiecka-Kowalnik B, et al. Among authors: mazurczak t. Eur J Hum Genet. 2013 Jun;21(6):620-5. doi: 10.1038/ejhg.2012.219. Epub 2012 Oct 3. Eur J Hum Genet. 2013. PMID: 23032108 Free PMC article.
Application of array comparative genomic hybridization in 102 patients with epilepsy and additional neurodevelopmental disorders.
Bartnik M, Szczepanik E, Derwińska K, Wiśniowiecka-Kowalnik B, Gambin T, Sykulski M, Ziemkiewicz K, Kędzior M, Gos M, Hoffman-Zacharska D, Mazurczak T, Jeziorek A, Antczak-Marach D, Rudzka-Dybała M, Mazurkiewicz H, Goszczańska-Ciuchta A, Zalewska-Miszkurka Z, Terczyńska I, Sobierajewicz M, Shaw CA, Gambin A, Mierzewska H, Mazurczak T, Obersztyn E, Bocian E, Stankiewicz P. Bartnik M, et al. Among authors: mazurczak t. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2012 Oct;159B(7):760-71. doi: 10.1002/ajmg.b.32081. Epub 2012 Jul 23. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2012. PMID: 22825934
Assessment of the role of copy-number variants in 150 patients with congenital heart defects.
Derwińska K, Bartnik M, Wiśniowiecka-Kowalnik B, Jagła M, Rudziński A, Pietrzyk JJ, Kawalec W, Ziółkowska L, Kutkowska-Kaźmierczak A, Gambin T, Sykulski M, Shaw CA, Gambin A, Mazurczak T, Obersztyn E, Bocian E, Stankiewicz P. Derwińska K, et al. Among authors: mazurczak t. Med Wieku Rozwoj. 2012 Jul-Sep;16(3):175-82. Med Wieku Rozwoj. 2012. PMID: 23378395
39 results