Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

2 results
Filters applied: . Clear all
Page 1
DNA G-Quadruplexes Contribute to CTCF Recruitment.
Tikhonova P, Pavlova I, Isaakova E, Tsvetkov V, Bogomazova A, Vedekhina T, Luzhin AV, Sultanov R, Severov V, Klimina K, Kantidze OL, Pozmogova G, Lagarkova M, Varizhuk A. Tikhonova P, et al. Among authors: vedekhina t. Int J Mol Sci. 2021 Jun 30;22(13):7090. doi: 10.3390/ijms22137090. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34209337 Free PMC article.
EGCG as an anti-SARS-CoV-2 agent: Preventive versus therapeutic potential against original and mutant virus.
Tsvetkov V, Varizhuk A, Kozlovskaya L, Shtro A, Lebedeva O, Komissarov A, Vedekhina T, Manuvera V, Zubkova O, Eremeev A, Shustova E, Pozmogova G, Lioznov D, Ismukhametov A, Lazarev V, Lagarkova M. Tsvetkov V, et al. Among authors: vedekhina t. Biochimie. 2021 Aug 10;191:27-32. doi: 10.1016/j.biochi.2021.08.003. Online ahead of print. Biochimie. 2021. PMID: 34389380 Free PMC article.