Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2016 2
2017 1
2018 2
2019 1
2020 1
2021 2
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

9 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Thallium isotopic fractionation in soil: the key controls.
Vejvodová K, Vaněk A, Mihaljevič M, Ettler V, Trubač J, Vaňková M, Drahota P, Vokurková P, Penížek V, Zádorová T, Tejnecký V, Pavlů L, Drábek O. Vejvodová K, et al. Among authors: zadorova t. Environ Pollut. 2020 Oct;265(Pt A):114822. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114822. Epub 2020 May 15. Environ Pollut. 2020. PMID: 32474338 Free article.
Evaluation of thallium isotopic fractionation during the metallurgical processing of sulfides: An update.
Vaněk A, Vejvodová K, Mihaljevič M, Ettler V, Trubač J, Vaňková M, Teper L, Cabala J, Sutkowska K, Voegelin A, Göttlicher J, Holubík O, Vokurková P, Pavlů L, Galušková I, Zádorová T. Vaněk A, et al. Among authors: zadorova t. J Hazard Mater. 2022 Feb 15;424(Pt A):127325. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127325. Epub 2021 Sep 24. J Hazard Mater. 2022. PMID: 34600374
Thallium contamination of desert soil in Namibia: Chemical, mineralogical and isotopic insights.
Grösslová Z, Vaněk A, Oborná V, Mihaljevič M, Ettler V, Trubač J, Drahota P, Penížek V, Pavlů L, Sracek O, Kříbek B, Voegelin A, Göttlicher J, Drábek O, Tejnecký V, Houška J, Mapani B, Zádorová T. Grösslová Z, et al. Among authors: zadorova t. Environ Pollut. 2018 Aug;239:272-280. doi: 10.1016/j.envpol.2018.04.006. Epub 2018 Apr 13. Environ Pollut. 2018. PMID: 29656251
Phase-dependent phytoavailability of thallium--a synthetic soil experiment.
Vaněk A, Mihaljevič M, Galušková I, Chrastný V, Komárek M, Penížek V, Zádorová T, Drábek O. Vaněk A, et al. Among authors: zadorova t. J Hazard Mater. 2013 Apr 15;250-251:265-71. doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.01.076. Epub 2013 Feb 8. J Hazard Mater. 2013. PMID: 23454466
Thallium and lead variations in a contaminated peatland: A combined isotopic study from a mining/smelting area.
Vaněk A, Vejvodová K, Mihaljevič M, Ettler V, Trubač J, Vaňková M, Goliáš V, Teper L, Sutkowska K, Vokurková P, Penížek V, Zádorová T, Drábek O. Vaněk A, et al. Among authors: zadorova t. Environ Pollut. 2021 Dec 1;290:117973. doi: 10.1016/j.envpol.2021.117973. Epub 2021 Aug 20. Environ Pollut. 2021. PMID: 34428701 Free article.
Thallium isotopes in metallurgical wastes/contaminated soils: A novel tool to trace metal source and behavior.
Vaněk A, Grösslová Z, Mihaljevič M, Ettler V, Trubač J, Chrastný V, Penížek V, Teper L, Cabala J, Voegelin A, Zádorová T, Oborná V, Drábek O, Holubík O, Houška J, Pavlů L, Ash C. Vaněk A, et al. Among authors: zadorova t. J Hazard Mater. 2018 Feb 5;343:78-85. doi: 10.1016/j.jhazmat.2017.09.020. Epub 2017 Sep 12. J Hazard Mater. 2018. PMID: 28941840
Isotopic Tracing of Thallium Contamination in Soils Affected by Emissions from Coal-Fired Power Plants.
Vaněk A, Grösslová Z, Mihaljevič M, Trubač J, Ettler V, Teper L, Cabala J, Rohovec J, Zádorová T, Penížek V, Pavlů L, Holubík O, Němeček K, Houška J, Drábek O, Ash C. Vaněk A, et al. Among authors: zadorova t. Environ Sci Technol. 2016 Sep 20;50(18):9864-71. doi: 10.1021/acs.est.6b01751. Epub 2016 Sep 1. Environ Sci Technol. 2016. PMID: 27536872