Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 1
2013 3
2015 1
2016 2
2017 2
2019 2
2020 7
2021 6
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

23 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Resistance to peptidoglycan-degrading enzymes.
Grishin AV, Karyagina AS, Vasina DV, Vasina IV, Gushchin VA, Lunin VG. Grishin AV, et al. Among authors: gushchin va. Crit Rev Microbiol. 2020 Nov;46(6):703-726. doi: 10.1080/1040841X.2020.1825333. Epub 2020 Sep 26. Crit Rev Microbiol. 2020. PMID: 32985279 Review.
Isolation and Characterisation of Alongshan Virus in Russia.
Kholodilov IS, Litov AG, Klimentov AS, Belova OA, Polienko AE, Nikitin NA, Shchetinin AM, Ivannikova AY, Bell-Sakyi L, Yakovlev AS, Bugmyrin SV, Bespyatova LA, Gmyl LV, Luchinina SV, Gmyl AP, Gushchin VA, Karganova GG. Kholodilov IS, et al. Among authors: gushchin va. Viruses. 2020 Mar 26;12(4):362. doi: 10.3390/v12040362. Viruses. 2020. PMID: 32224888 Free PMC article.
Modulation of Endolysin LysECD7 Bactericidal Activity by Different Peptide Tag Fusion.
Antonova NP, Vasina DV, Rubalsky EO, Fursov MV, Savinova AS, Grigoriev IV, Usachev EV, Shevlyagina NV, Zhukhovitsky VG, Balabanyan VU, Potapov VD, Aleshkin AV, Makarov VV, Yudin SM, Gintsburg AL, Tkachuk AP, Gushchin VA. Antonova NP, et al. Among authors: gushchin va. Biomolecules. 2020 Mar 12;10(3):440. doi: 10.3390/biom10030440. Biomolecules. 2020. PMID: 32178329 Free PMC article.
Safety and Immunogenicity of the GamTBvac, the Recombinant Subunit Tuberculosis Vaccine Candidate: A Phase II, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.
Tkachuk AP, Bykonia EN, Popova LI, Kleymenov DA, Semashko MA, Chulanov VP, Fitilev SB, Maksimov SL, Smolyarchuk EA, Manuylov VA, Vasina DV, Gushchin VA, Gintsburg AL. Tkachuk AP, et al. Among authors: gushchin va. Vaccines (Basel). 2020 Nov 3;8(4):652. doi: 10.3390/vaccines8040652. Vaccines (Basel). 2020. PMID: 33153191 Free PMC article.
Making sense of nuclear localization: a zinc-finger protein encoded by a cytoplasmically replicating plant RNA virus acts a transcription factor: a novel function for a member of large family of viral proteins.
Lukhovitskaya NI, Gushchin VA, Solovyev AG, Savenkov EI. Lukhovitskaya NI, et al. Among authors: gushchin va. Plant Signal Behav. 2013 Aug;8(8):e25263. doi: 10.4161/psb.25263. Epub 2013 Jun 7. Plant Signal Behav. 2013. PMID: 23759549 Free PMC article.
Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia.
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Logunov DY, et al. Among authors: gushchin va. Lancet. 2021 Feb 20;397(10275):671-681. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub 2021 Feb 2. Lancet. 2021. PMID: 33545094 Free PMC article. Clinical Trial.
23 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page