Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1998 1
2002 4
2003 4
2004 2
2005 5
2006 1
2007 5
2008 6
2009 3
2010 9
2011 9
2012 7
2013 8
2014 13
2015 9
2016 8
2017 8
2018 8
2019 11
2020 6
2021 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

116 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Did you mean wan cai yang (15 results)?
Joint analysis of three genome-wide association studies of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populations.
Wu C, Wang Z, Song X, Feng XS, Abnet CC, He J, Hu N, Zuo XB, Tan W, Zhan Q, Hu Z, He Z, Jia W, Zhou Y, Yu K, Shu XO, Yuan JM, Zheng W, Zhao XK, Gao SG, Yuan ZQ, Zhou FY, Fan ZM, Cui JL, Lin HL, Han XN, Li B, Chen X, Dawsey SM, Liao L, Lee MP, Ding T, Qiao YL, Liu Z, Liu Y, Yu D, Chang J, Wei L, Gao YT, Koh WP, Xiang YB, Tang ZZ, Fan JH, Han JJ, Zhou SL, Zhang P, Zhang DY, Yuan Y, Huang Y, Liu C, Zhai K, Qiao Y, Jin G, Guo C, Fu J, Miao X, Lu C, Yang H, Wang C, Wheeler WA, Gail M, Yeager M, Yuenger J, Guo ET, Li AL, Zhang W, Li XM, Sun LD, Ma BG, Li Y, Tang S, Peng XQ, Liu J, Hutchinson A, Jacobs K, Giffen C, Burdette L, Fraumeni JF Jr, Shen H, Ke Y, Zeng Y, Wu T, Kraft P, Chung CC, Tucker MA, Hou ZC, Liu YL, Hu YL, Liu Y, Wang L, Yuan G, Chen LS, Liu X, Ma T, Meng H, Sun L, Li XM, Li XM, Ku JW, Zhou YF, Yang LQ, Wang Z, Li Y, Qige Q, Yang WJ, Lei GY, Chen LQ, Li EM, Yuan L, Yue WB, Wang R, Wang LW, Fan XP, Zhu FH, Zhao WX, Mao YM, Zhang M, Xing GL, Li JL, Han M, Ren JL, Liu B, Ren SW, Kong QP, Li F, Sheyhidin I, Wei W, Zhang YR, Feng CW, Wang J, Yang YH, Hao HZ, Bao QD, Liu BC, Wu AQ, Xie D, Yang WC, Wang L, Zhao XH, Chen SQ, Hong JY, Zhang XJ, Freedman ND, Goldstein AM, Lin D, Taylor PR, Wang LD, Chanock SJ. Wu C, et al. Nat Genet. 2014 Sep;46(9):1001-1006. doi: 10.1038/ng.3064. Epub 2014 Aug 17. Nat Genet. 2014. PMID: 25129146 Free PMC article.
Mouse models of colorectal cancer.
Tong Y, Yang W, Koeffler HP. Tong Y, et al. Among authors: yang w. Chin J Cancer. 2011 Jul;30(7):450-62. doi: 10.5732/cjc.011.10041. Chin J Cancer. 2011. PMID: 21718591 Free PMC article. Review.
Biological functions of decorin in cancer.
Bi XL, Yang W. Bi XL, et al. Among authors: yang w. Chin J Cancer. 2013 May;32(5):266-9. doi: 10.5732/cjc.012.10301. Epub 2013 Apr 19. Chin J Cancer. 2013. PMID: 23601240 Free PMC article. Review.
116 results