Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2018 1
2019 1
2020 1
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

3 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Incidence and Characteristics of Endophthalmitis after Cataract Surgery in Poland, during 2010-2015.
Nowak MS, Grzybowski A, Michalska-Małecka K, Szaflik JP, Kozioł M, Niemczyk W, Grabska-Liberek I. Nowak MS, et al. Among authors: niemczyk w. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jun 20;16(12):2188. doi: 10.3390/ijerph16122188. Int J Environ Res Public Health. 2019. PMID: 31226859 Free PMC article.
Incidence and Characteristics of Cataract Surgery in Poland, during 2010-2015.
Nowak MS, Grabska-Liberek I, Michalska-Małecka K, Grzybowski A, Kozioł M, Niemczyk W, Więckowska B, Szaflik JP. Nowak MS, et al. Among authors: niemczyk w. Int J Environ Res Public Health. 2018 Mar 2;15(3):435. doi: 10.3390/ijerph15030435. Int J Environ Res Public Health. 2018. PMID: 29498697 Free PMC article.
Clinical and epidemiological analysis of basosquamous carcinoma: results of the multicenter study.
Ciążyńska M, Sławińska M, Kamińska-Winciorek G, Lange D, Lewandowski B, Reich A, Pabianek M, Szczepaniak K, Hankiewicz A, Ułańska M, Morawiec J, Błasińska-Morawiec M, Morawiec Z, Piekarski J, Brodowski R, Zaryczańska A, Sobjanek M, Owczarek W, Słowińska M, Wróbel K, Bieniek A, Woźniacka A, Skibińska M, Narbutt J, Niemczyk W, Ciążyński K, Lesiak A. Ciążyńska M, et al. Among authors: niemczyk w. Sci Rep. 2020 Oct 28;10(1):18475. doi: 10.1038/s41598-020-72732-x. Sci Rep. 2020. PMID: 33116191 Free PMC article.
Feedback