Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2008 1
2011 2
2019 1
2021 2
2022 6
2023 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

13 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Retroperitoneal hematoma in COVID-19 patients - case series.
Elikowski W, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Karoń J, Skrzywanek P, Mozer-Lisewska I, Szczęśniewski P, Łazowski S, Żytkiewicz M. Elikowski W, et al. Among authors: zytkiewicz m. Pol Merkur Lekarski. 2022 Apr 19;50(296):118-123. Pol Merkur Lekarski. 2022. PMID: 35436275
The Thousand Polish Genomes-A Database of Polish Variant Allele Frequencies.
Kaja E, Lejman A, Sielski D, Sypniewski M, Gambin T, Dawidziuk M, Suchocki T, Golik P, Wojtaszewska M, Mroczek M, Stępień M, Szyda J, Lisiak-Teodorczyk K, Wolbach F, Kołodziejska D, Ferdyn K, Dąbrowski M, Woźna A, Żytkiewicz M, Bodora-Troińska A, Elikowski W, Król ZJ, Zaczyński A, Pawlak A, Gil R, Wierzba W, Dobosz P, Zawadzka K, Zawadzki P, Sztromwasser P. Kaja E, et al. Among authors: zytkiewicz m. Int J Mol Sci. 2022 Apr 20;23(9):4532. doi: 10.3390/ijms23094532. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 35562925 Free PMC article.
Concomitance of COVID-19 and legionnaires' disease - a case series.
Elikowski W, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Chwiałkowska M, Połeć J, Lisiecka M, Skrzywanek P, Rajewska-Tabor J, Zwoliński P, Drużdż A, Pyda M, Żytkiewicz M. Elikowski W, et al. Among authors: zytkiewicz m. Pol Merkur Lekarski. 2022 Feb 22;50(295):30-36. Pol Merkur Lekarski. 2022. PMID: 35278295
Native heart valve thrombosis associated with COVID-19 - a report of 4 cases.
Elikowski W, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Skrzywanek P, Łazowski S, Kurzawa A, Szczęśniewski P, Gaca-Wysocka M, Sokołowski K, Żytkiewicz M. Elikowski W, et al. Among authors: zytkiewicz m. Pol Merkur Lekarski. 2022 Oct 21;50(299):312-317. Pol Merkur Lekarski. 2022. PMID: 36283016
13 results