Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2007 5
2008 3
2009 4
2011 1
2012 4
2013 5
2014 5
2015 4
2016 5
2017 7
2018 5
2019 2
2020 13
2021 22
2022 6
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

73 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure.
Giamarellos-Bourboulis EJ, Netea MG, Rovina N, Akinosoglou K, Antoniadou A, Antonakos N, Damoraki G, Gkavogianni T, Adami ME, Katsaounou P, Ntaganou M, Kyriakopoulou M, Dimopoulos G, Koutsodimitropoulos I, Velissaris D, Koufargyris P, Karageorgos A, Katrini K, Lekakis V, Lupse M, Kotsaki A, Renieris G, Theodoulou D, Panou V, Koukaki E, Koulouris N, Gogos C, Koutsoukou A. Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Among authors: akinosoglou k. Cell Host Microbe. 2020 Jun 10;27(6):992-1000.e3. doi: 10.1016/j.chom.2020.04.009. Epub 2020 Apr 21. Cell Host Microbe. 2020. PMID: 32320677 Free PMC article.
Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, Metallidis S, Adamis G, Tsiakos K, Fragkou A, Rapti A, Damoulari C, Fantoni M, Kalomenidis I, Chrysos G, Angheben A, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Tsilika M, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Kostis E, Dagna L, Koufargyris P, Dimakou K, Savvanis S, Tzatzagou G, Chini M, Cavalli G, Bassetti M, Katrini K, Kotsis V, Tsoukalas G, Selmi C, Bliziotis I, Samarkos M, Doumas M, Ktena S, Masgala A, Papanikolaou I, Kosmidou M, Myrodia DM, Argyraki A, Cardellino CS, Koliakou K, Katsigianni EI, Rapti V, Giannitsioti E, Cingolani A, Micha S, Akinosoglou K, Liatsis-Douvitsas O, Symbardi S, Gatselis N, Mouktaroudi M, Ippolito G, Florou E, Kotsaki A, Netea MG, Eugen-Olsen J, Kyprianou M, Panagopoulos P, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: akinosoglou k. Nat Med. 2021 Oct;27(10):1752-1760. doi: 10.1038/s41591-021-01499-z. Epub 2021 Sep 3. Nat Med. 2021. PMID: 34480127 Free PMC article. Clinical Trial.
An open label trial of anakinra to prevent respiratory failure in COVID-19.
Kyriazopoulou E, Panagopoulos P, Metallidis S, Dalekos GN, Poulakou G, Gatselis N, Karakike E, Saridaki M, Loli G, Stefos A, Prasianaki D, Georgiadou S, Tsachouridou O, Petrakis V, Tsiakos K, Kosmidou M, Lygoura V, Dareioti M, Milionis H, Papanikolaou IC, Akinosoglou K, Myrodia DM, Gravvani A, Stamou A, Gkavogianni T, Katrini K, Marantos T, Trontzas IP, Syrigos K, Chatzis L, Chatzis S, Vechlidis N, Avgoustou C, Chalvatzis S, Kyprianou M, van der Meer JW, Eugen-Olsen J, Netea MG, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: akinosoglou k. Elife. 2021 Mar 8;10:e66125. doi: 10.7554/eLife.66125. Elife. 2021. PMID: 33682678 Free PMC article. Clinical Trial.
Remdesivir and tocilizumab: Mix or match.
Akinosoglou K, Velissaris D, Ziazias D, Davoulos C, Tousis A, Tsiotsios K, Kalogeropoulou C, Spyridonidis A, Marangos M, Fligkou F, Gogos C. Akinosoglou K, et al. J Med Virol. 2021 Jan;93(1):56-58. doi: 10.1002/jmv.26117. Epub 2020 Jun 19. J Med Virol. 2021. PMID: 32492200 Free PMC article.
Ketamine in COVID-19 patients: Thinking out of the box.
Akinosoglou K, Gogos A, Papageorgiou C, Angelopoulos E, Gogos C. Akinosoglou K, et al. J Med Virol. 2021 Jul;93(7):4069-4070. doi: 10.1002/jmv.26681. Epub 2020 Dec 1. J Med Virol. 2021. PMID: 33215721 Free PMC article. No abstract available.
Malaria: a haematological disease.
Akinosoglou KS, Solomou EE, Gogos CA. Akinosoglou KS, et al. Hematology. 2012 Mar;17(2):106-14. doi: 10.1179/102453312X13221316477336. Hematology. 2012. PMID: 22664049 Review.
Accurate SARS-CoV-2 seroprevalence surveys require robust multi-antigen assays.
Fotis C, Meimetis N, Tsolakos N, Politou M, Akinosoglou K, Pliaka V, Minia A, Terpos E, Trougakos IP, Mentis A, Marangos M, Panayiotakopoulos G, Dimopoulos MA, Gogos C, Spyridonidis A, Alexopoulos LG. Fotis C, et al. Among authors: akinosoglou k. Sci Rep. 2021 Mar 23;11(1):6614. doi: 10.1038/s41598-021-86035-2. Sci Rep. 2021. PMID: 33758278 Free PMC article.
73 results