Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1969 1
1970 1
1971 1
1972 2
1973 3
1974 1
1975 1
1976 4
1977 3
1978 5
1979 1
1980 1
1981 2
1982 1
1984 1
1985 1
1987 1
1988 1
1989 1
1990 1
1994 2
1997 1
1999 3
2003 2
2004 2
2005 1
2006 2
2007 4
2008 3
2009 2
2010 1
2011 1
2013 2
2014 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

60 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Carcinoembryonic antigen as an autoantigen.
Breborowicz J, Jaroszewski J. Breborowicz J, et al. Immunol Ser. 1990;52:65-83. Immunol Ser. 1990. PMID: 2091788 Review. No abstract available.
BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland.
Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E, Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA. Lubiński J, et al. Among authors: breborowicz j. Breast Cancer Res Treat. 2006 Sep;99(1):71-6. doi: 10.1007/s10549-006-9182-3. Epub 2006 Mar 16. Breast Cancer Res Treat. 2006. PMID: 16541315
The determination of VEGF and MVD, among patients with primary breast cancer.
Thielemann A, Kopczyński Z, Filas V, Breborowicz J, Grodecka-Gazdecka S, Baszczuk A. Thielemann A, et al. Among authors: breborowicz j. Pathol Oncol Res. 2008 Jun;14(2):137-44. doi: 10.1007/s12253-008-9040-1. Epub 2008 Apr 9. Pathol Oncol Res. 2008. PMID: 18398702 Free article.
Poststreptococcal syndrome mimicking conjunctival lymphoma.
Rospond-Kubiak I, Brązert A, Kocięcki J, Bręborowicz J. Rospond-Kubiak I, et al. Among authors: breborowicz j. BMC Infect Dis. 2013 Mar 25;13:149. doi: 10.1186/1471-2334-13-149. BMC Infect Dis. 2013. PMID: 23530852 Free PMC article.
Parasites and carcinogenesis.
Kasprzak KS, Marchow L, Breborowicz J. Kasprzak KS, et al. Among authors: breborowicz j. Lancet. 1971 Jul 10;2(7715):106-7. doi: 10.1016/s0140-6736(71)92087-3. Lancet. 1971. PMID: 4103973 No abstract available.
60 results