Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1976 2
1979 2
1986 1
1989 1
1996 1
2000 1
2001 1
2002 2
2004 3
2005 3
2006 2
2007 7
2009 1
2010 4
2011 4
2012 5
2013 5
2014 4
2015 1
2016 4
2017 1
2018 3
2019 4
2020 4
2021 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

57 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hyperglycaemia and cardiovascular disease.
Bartnik M, Norhammar A, Rydén L. Bartnik M, et al. J Intern Med. 2007 Aug;262(2):145-56. doi: 10.1111/j.1365-2796.2007.01831.x. J Intern Med. 2007. PMID: 17645583 Free article. Review.
Prevalence, Epidemiology, Etiology, and Sensitivity of Invasive Bacterial Infections in Pediatric Patients Undergoing Oncological Treatment: A Multicenter Nationwide Study.
Zajac-Spychala O, Wachowiak J, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Gietka A, Dembowska-Baginska B, Semczuk K, Dzierzanowska-Fangrat K, Czyzewski K, Dziedzic M, Wysocki M, Zalas-Wiecek P, Szmydki-Baran A, Hutnik L, Matysiak M, Pierlejewski F, Mlynarski W, Małas Z, Badowska W, Irga-Jaworska N, Bien E, Drozynska E, Bartnik M, Ociepa T, Urasiński T, Wawrykow P, Peregud-Pogorzelski J, Stolpa W, Sobol-Milejska G, Fraczkiewicz J, Salamonowicz M, Kazanowska B, Chybicka A, Chelmecka-Wiktorczyk L, Balwierz W, Zak I, Gamrot-Pyka Z, Woszczyk M, Tomaszewska R, Szczepanski T, Plonowski M, Krawczuk-Rybak M, Urbanek-Dadela A, Karolczyk G, Musial J, Chaber R, Kowalczyk J, Styczynski J. Zajac-Spychala O, et al. Among authors: bartnik m. Microb Drug Resist. 2021 Jan;27(1):53-63. doi: 10.1089/mdr.2019.0393. Epub 2020 May 20. Microb Drug Resist. 2021. PMID: 32434455
Varicella-zoster virus infection in the pediatric population with acute lymphoblastic leukemia in Poland.
Zawitkowska J, Lejman M, Szmydki-Baran A, Zaucha-Prażmo A, Czyżewski K, Dziedzic M, Zalas-Więcek P, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Czajńska-Deptuła A, Gietka A, Semczuk K, Hutnik Ł, Chełmecka-Wiktorczyk L, Żak I, Frączkiewicz J, Salamonowicz M, Tomaszewska R, Zając-Spychała O, Irga-Jaworska N, Bień E, Płonowski M, Bartnik M, Ociepa T, Pierlejewski F, Machnik K, Gamrot-Pyka Z, Badowska W, Brzeski T, Urbanek-Dądela A, Stolpa W, Mizia-Malarz A, Skowron-Kandzia K, Musiał J, Styczyński J. Zawitkowska J, et al. Among authors: bartnik m. J Med Virol. 2020 May 14. doi: 10.1002/jmv.26008. Online ahead of print. J Med Virol. 2020. PMID: 32406935
Infections in children with acute myeloid leukemia: increased mortality in relapsed/refractory patients.
Zając-Spychała O, Skalska-Sadowska J, Wachowiak J, Szmydki-Baran A, Hutnik Ł, Matysiak M, Pierlejewski F, Młynarski W, Czyżewski K, Dziedzic M, Wysocki M, Zalas-Więcek P, Bartnik M, Ociepa T, Urasiński T, Małas Z, Badowska W, Gamrot-Pyka Z, Woszczyk M, Tomaszewska R, Szczepański T, Irga-Jaworska N, Drożyńska E, Urbanek-Dądela A, Karolczyk G, Płonowski M, Krawczuk-Rybak M, Frączkiewicz J, Salamonowicz M, Chybicka A, Stolpa W, Sobol-Milejska G, Chełmecka-Wiktorczyk L, Balwierz W, Zak I, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Gietka A, Dembowska-Bagińska B, Semczuk K, Dzierżanowska-Fangrat K, Musiał J, Chaber R, Kowalczyk J, Styczyński J. Zając-Spychała O, et al. Among authors: bartnik m. Leuk Lymphoma. 2019 Dec;60(12):3028-3035. doi: 10.1080/10428194.2019.1616185. Epub 2019 May 28. Leuk Lymphoma. 2019. PMID: 31132917
Infectious profile in children with ALL during chemotherapy: A report of study group for infections.
Zawitkowska J, Drabko K, Szmydki-Baran A, Zaucha-Prażmo A, Lejman M, Czyżewski K, Zalas-Więcek P, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Czajńska-Deptuła A, Kulicka E, Semczuk K, Hutnik Ł, Chełmecka-Wiktorczyk L, Klepacka J, Frączkiewicz J, Salamonowicz M, Tomaszewska R, Zając-Spychała O, Irga-Jaworska N, Bień E, Płonowski M, Bartnik M, Ociepa T, Pierlejewski F, Woszczyk M, Gamrot-Pyka Z, Małas Z, Urbanek-Dądela A, Stolpa W, Musiał J, Styczyński J. Zawitkowska J, et al. Among authors: bartnik m. J Infect Chemother. 2019 Oct;25(10):774-779. doi: 10.1016/j.jiac.2019.04.005. Epub 2019 May 14. J Infect Chemother. 2019. PMID: 31101529
Hematopoietic stem cell transplantation does not increase the risk of infection-related complications for pediatric patients with Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas: A multicenter nationwide study.
Zając-Spychała O, Wachowiak J, Czyżewski K, Dziedzic M, Wysocki M, Zalas-Więcek P, Szmydki-Baran A, Hutnik Ł, Matysiak M, Małas Z, Badowska W, Gryniewicz-Kwiatkowska O, Gietka A, Dembowska-Bagińska B, Semczuk K, Dzierżanowska-Fangrat K, Bartnik M, Ociepa T, Urasiński T, Frączkiewicz J, Salamonowicz M, Kałwak K, Gorczyńska E, Chybicka A, Irga-Jaworska N, Bień E, Drożyńska E, Chełmecka-Wiktorczyk L, Balwierz W, Zak I, Pierlejewski F, Młynarski W, Urbanek-Dądela A, Karolczyk G, Stolpa W, Sobol-Milejska G, Płonowski M, Krawczuk-Rybak M, Musiał J, Chaber R, Gamrot-Pyka Z, Woszczyk M, Tomaszewska R, Szczepański T, Kowalczyk J, Styczyński J. Zając-Spychała O, et al. Among authors: bartnik m. Transpl Infect Dis. 2020 Aug;22(4):e13292. doi: 10.1111/tid.13292. Epub 2020 Apr 23. Transpl Infect Dis. 2020. PMID: 32285579
57 results