Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2018 3
2019 2
2021 5
2022 4
2023 1

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

13 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
The Thousand Polish Genomes-A Database of Polish Variant Allele Frequencies.
Kaja E, Lejman A, Sielski D, Sypniewski M, Gambin T, Dawidziuk M, Suchocki T, Golik P, Wojtaszewska M, Mroczek M, Stępień M, Szyda J, Lisiak-Teodorczyk K, Wolbach F, Kołodziejska D, Ferdyn K, Dąbrowski M, Woźna A, Żytkiewicz M, Bodora-Troińska A, Elikowski W, Król ZJ, Zaczyński A, Pawlak A, Gil R, Wierzba W, Dobosz P, Zawadzka K, Zawadzki P, Sztromwasser P. Kaja E, et al. Among authors: dawidziuk m. Int J Mol Sci. 2022 Apr 20;23(9):4532. doi: 10.3390/ijms23094532. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 35562925 Free PMC article.
Phenotype expansion and development in Kosaki overgrowth syndrome.
Gawliński P, Pelc M, Ciara E, Jhangiani S, Jurkiewicz E, Gambin T, Różdżyńska-Świątkowska A, Dawidziuk M, Coban-Akdemir ZH, Guilbride DL, Muzny D, Lupski JR, Krajewska-Walasek M. Gawliński P, et al. Among authors: dawidziuk m. Clin Genet. 2018 Apr;93(4):919-924. doi: 10.1111/cge.13192. Clin Genet. 2018. PMID: 29226947
The MED13L haploinsufficiency syndrome associated with de novo nonsense variant (P.GLN1981*).
Dawidziuk M, Kutkowska-Kaźmierczak A, Gawliński P, Wiszniewski W, Gos M, Stawiński P, Rydzanicz M, Kosińska J, Własienko P, Malinowska Kordowska O, Bartnik-Głaska M, Bernaciak J, Szczałuba K, Bekiesińska-Figatowska M, Płoski R, Bal J, Olimpia Rzońca-Niewczas S. Dawidziuk M, et al. J Mother Child. 2021 Apr 30;24(3):32-36. doi: 10.34763/jmotherandchild.20202403.2021.d-20-00003. J Mother Child. 2021. PMID: 33930262 Free PMC article.
Exome Sequencing Reveals Novel Variants and Expands the Genetic Landscape for Congenital Microcephaly.
Dawidziuk M, Gambin T, Bukowska-Olech E, Antczak-Marach D, Badura-Stronka M, Buda P, Budzynska E, Castaneda J, Chilarska T, Czyzyk E, Eckersdorf-Mastalerz A, Fijak-Moskal J, Gieruszczak-Bialek D, Glodek-Brzozowska E, Goszczanska-Ciuchta A, Grzeszykowska-Podymniak M, Gurda B, Jakubiuk-Tomaszuk A, Jamroz E, Janeczko M, Jedlińska-Pijanowska D, Jurek M, Karolewska D, Kazmierczak A, Kleist T, Kochanowska I, Krajewska-Walasek M, Kufel K, Kutkowska-Kaźmierczak A, Lipiec A, Maksym-Gasiorek D, Materna-Kiryluk A, Mazurkiewicz H, Milewski M, Pavina-Guglas T, Pietrzyk A, Posmyk R, Pyrkosz A, Rudzka-Dybala M, Slezak R, Wisniewska M, Zalewska-Miszkurka Z, Szczepanik E, Obersztyn E, Bekiesinska-Figatowska M, Gawlinski P, Wiszniewski W. Dawidziuk M, et al. Genes (Basel). 2021 Dec 18;12(12):2014. doi: 10.3390/genes12122014. Genes (Basel). 2021. PMID: 34946966 Free PMC article.
Bi-allelic Pathogenic Variants in TUBGCP2 Cause Microcephaly and Lissencephaly Spectrum Disorders.
Mitani T, Punetha J, Akalin I, Pehlivan D, Dawidziuk M, Coban Akdemir Z, Yilmaz S, Aslan E, Hunter JV, Hijazi H, Grochowski CM, Jhangiani SN, Karaca E, Fatih JM, Iwanowski P, Gambin T, Wlasienko P, Goszczanska-Ciuchta A, Bekiesinska-Figatowska M, Hosseini M, Arzhangi S, Najmabadi H, Rosenfeld JA, Du H, Marafi D, Blaser S, Teitelbaum R, Silver R; Baylor-Hopkins Center for Mendelian Genomics; Posey JE, Ropers HH, Gibbs RA, Wiszniewski W, Lupski JR, Chitayat D, Kahrizi K, Gawlinski P. Mitani T, et al. Among authors: dawidziuk m. Am J Hum Genet. 2019 Nov 7;105(5):1005-1015. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.09.017. Epub 2019 Oct 17. Am J Hum Genet. 2019. PMID: 31630790 Free PMC article.
Comprehensive genomic analysis of patients with disorders of cerebral cortical development.
Wiszniewski W, Gawlinski P, Gambin T, Bekiesinska-Figatowska M, Obersztyn E, Antczak-Marach D, Akdemir ZHC, Harel T, Karaca E, Jurek M, Sobecka K, Nowakowska B, Kruk M, Terczynska I, Goszczanska-Ciuchta A, Rudzka-Dybala M, Jamroz E, Pyrkosz A, Jakubiuk-Tomaszuk A, Iwanowski P, Gieruszczak-Bialek D, Piotrowicz M, Sasiadek M, Kochanowska I, Gurda B, Steinborn B, Dawidziuk M, Castaneda J, Wlasienko P, Bezniakow N, Jhangiani SN, Hoffman-Zacharska D, Bal J, Szczepanik E, Boerwinkle E, Gibbs RA, Lupski JR. Wiszniewski W, et al. Among authors: dawidziuk m. Eur J Hum Genet. 2018 Aug;26(8):1121-1131. doi: 10.1038/s41431-018-0137-z. Epub 2018 Apr 30. Eur J Hum Genet. 2018. PMID: 29706646 Free PMC article.
13 results