Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2014 1
2018 3
2019 4
2020 4
2021 5
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

14 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Discovery and optimization of novel pyrazole-benzimidazole CPL304110, as a potent and selective inhibitor of fibroblast growth factor receptors FGFR (1-3).
Yamani A, Zdżalik-Bielecka D, Lipner J, Stańczak A, Piórkowska N, Stańczak PS, Olejkowska P, Hucz-Kalitowska J, Magdycz M, Dzwonek K, Dubiel K, Lamparska-Przybysz M, Popiel D, Pieczykolan J, Wieczorek M. Yamani A, et al. Among authors: dubiel k. Eur J Med Chem. 2021 Jan 15;210:112990. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112990. Epub 2020 Nov 7. Eur J Med Chem. 2021. PMID: 33199155 Review.
Discovery and development of CPL207280 as new GPR40/FFA1 agonist.
Mach M, Bazydło-Guzenda K, Buda P, Matłoka M, Dzida R, Stelmach F, Gałązka K, Wąsińska-Kałwa M, Smuga D, Hołowińska D, Dawid U, Gurba-Bryśkiewicz L, Wiśniewski K, Dubiel K, Pieczykolan J, Wieczorek M. Mach M, et al. Among authors: dubiel k. Eur J Med Chem. 2021 Dec 15;226:113810. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113810. Epub 2021 Sep 1. Eur J Med Chem. 2021. PMID: 34537444
CPL207280, a Novel G Protein-Coupled Receptor 40/Free Fatty Acid Receptor 1-Specific Agonist, Shows a Favorable Safety Profile and Exerts Antidiabetic Effects in Type 2 Diabetic Animals.
Bazydlo-Guzenda K, Buda P, Matloka M, Mach M, Stelmach F, Dzida R, Smuga D, Hucz-Kalitowska J, Teska-Kaminska M, Vialichka V, Dubiel K, Kaminska B, Wieczorek M, Pieczykolan J. Bazydlo-Guzenda K, et al. Among authors: dubiel k. Mol Pharmacol. 2021 Oct;100(4):335-347. doi: 10.1124/molpharm.121.000260. Epub 2021 Aug 4. Mol Pharmacol. 2021. PMID: 34349026
A novel JAK/ROCK inhibitor, CPL409116, demonstrates potent efficacy in the mouse model of systemic lupus erythematosus.
Dulak-Lis M, Bujak A, Gala K, Banach M, Kędzierska U, Miszkiel J, Hucz-Kalitowska J, Mroczkiewicz M, Stypik B, Szymczak K, Gunerka P, Dubiel K, Zygmunt BM, Wieczorek M, Pieczykolan JS. Dulak-Lis M, et al. Among authors: dubiel k. J Pharmacol Sci. 2021 Apr;145(4):340-348. doi: 10.1016/j.jphs.2021.02.002. Epub 2021 Feb 9. J Pharmacol Sci. 2021. PMID: 33712286 Free article.
Virtual screening-driven discovery of dual 5-HT6/5-HT2A receptor ligands with pro-cognitive properties.
Staroń J, Kurczab R, Warszycki D, Satała G, Krawczyk M, Bugno R, Lenda T, Popik P, Hogendorf AS, Hogendorf A, Dubiel K, Matłoka M, Moszczyński-Pętkowski R, Pieczykolan J, Wieczorek M, Zajdel P, Bojarski AJ. Staroń J, et al. Among authors: dubiel k. Eur J Med Chem. 2020 Jan 1;185:111857. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.111857. Epub 2019 Nov 7. Eur J Med Chem. 2020. PMID: 31734022 Free article.
2-Aminoimidazole-based antagonists of the 5-HT6 receptor - A new concept in aminergic GPCR ligand design.
Hogendorf AS, Hogendorf A, Kurczab R, Kalinowska-Tłuścik J, Popik P, Nikiforuk A, Krawczyk M, Satała G, Lenda T, Knutelska J, Bugno R, Staroń J, Pietruś W, Matłoka M, Dubiel K, Moszczyński-Pętkowski R, Pieczykolan J, Wieczorek M, Pilarski B, Zajdel P, Bojarski AJ. Hogendorf AS, et al. Among authors: dubiel k. Eur J Med Chem. 2019 Oct 1;179:1-15. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.06.001. Epub 2019 Jun 5. Eur J Med Chem. 2019. PMID: 31229883
14 results