Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2014 1
2015 3
2016 1
2017 1
2018 4
2021 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

12 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Response.
Kirakli C, Naz I, Ediboglu O. Kirakli C, et al. Among authors: ediboglu o. Chest. 2016 Jan;149(1):281-2. doi: 10.1016/j.chest.2015.09.013. Epub 2016 Jan 6. Chest. 2016. PMID: 26757288 No abstract available.
Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers.
Ediboğlu Ö, Moçin ÖY, Özyılmaz E, Saltürk C, Önalan T, Seydaoğlu G, Çelikel T, Arıkan H, Ataman S, Kıraklı C, Özçelik Z, Kultufan S, Kara İ, Kara A, Dağlı E, Bülbül SD, Kahveci K, Dinçer M, Şenoğlu N, Özkarakaş H, Bahar İ, Cengiz M, Ramazanoğlu A, Çelik B, Gaygısız Ü, Kır G, Bindal A, Akan B, Turan IÖ, Yıldırım F, Başarık B, Ulukan ZA, Efe S, Sungur M, Temel Ş, İzdeş S, Hoşgün D, Karadeniz N, Tuncay E, Gökşenoğlu NÇ, Irmak İ, Datlı U, Zerman A, Akdağ D, Özdemir L, Elay G, Karaçayır Y, Topeli A, Hancı P, Kaya EK, Güven P, Sazak H, Aydemir S, Aygencel G, Aydemir Y, Doğanay Z, Kömürcü Ö, Hancı V, Karakoç E, Sözütek D, Coşkun G, Ateş G, Tiryaki C, Soytürk AN, Girgin NK, Çalışkan G, Bıyıklı O, Gökmen N, Koca U, Çiledağ A, Süner KÖ, Cinel İ, Arslantaş MK, Gül F, Ergün R, Yılmaz N, Altıntaş D, Talan L, Yalçınsoy M, Güllü MN, Özcan PE, Orhun G, Savran Y, Tokur ME, Akpınar S, Şen P, Gürsel G, Şerifoğlu İ, Gedik E, Balbay ÖA, Akbaş T, Cesur S, Yolacan H, Sağmen SB, Ekren PK, Bacakoğlu F, Ergan B, Günay E, Sarıaydın M, Sağlam DA, Karakurt S, Eryüksel E, Öztuna F, Mürtezaoğlu ESA, Cinemre H, Nalbant A, Yağmurkaya Ö, Mandal T, İkidağ B. Ediboğlu Ö, et al. Turk Thorac J. 2018 Sep 13;19(4):209-215. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2018.170104. Print 2018 Oct. Turk Thorac J. 2018. PMID: 30322437 Free PMC article.
Retrospective review of epidemic viral pneumonia cases in Turkey: A multicenter study.
Çörtük M, Acat M, Yazici O, Yasar Z, Kiraz K, Ataman SY, Tanriverdi E, Zitouni B, Kirakli C, Ediboglu O, Tuksavul F, Dirican A, Celik HK, Ozkaya S, Cetinkaya E. Çörtük M, et al. Among authors: ediboglu o. Exp Ther Med. 2017 Apr;13(4):1431-1437. doi: 10.3892/etm.2017.4153. Epub 2017 Feb 22. Exp Ther Med. 2017. PMID: 28413489 Free PMC article.
12 results