Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2013 1
2014 1
2015 3
2016 1
2017 1
2018 4
2021 1
2022 1
2023 3
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

15 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Response.
Kirakli C, Naz I, Ediboglu O. Kirakli C, et al. Among authors: ediboglu o. Chest. 2016 Jan;149(1):281-2. doi: 10.1016/j.chest.2015.09.013. Epub 2016 Jan 6. Chest. 2016. PMID: 26757288 No abstract available.
Evaluation of Patients with COVID-19 Followed Up in Intensive Care Units in the Second Year of the Pandemic: A Multicenter Point Prevalence Study.
Güngör S, Ediboğlu Ö, Yazıcıoğlu Moçin Ö, Adıgüzel N, Tuncay E, Ekiz İşcanlı İG, Er B, Karakurt Z, Turan S, Kosovalı BD, Mutlu NM, Kayar D, Gökbulut Bektaş Ş, Uysal E, Seğmen F, Alp G, Erdem D, Has Selmi N, Güven P, Özçelik Z, Ocakcıoğlu M, Yazıcı Özgür C, Yılmaz R, Bilgi Özel D, Cebeci H, Güler B, Cansever C, Çakırca M, İnceöz H, Solmaz İ, Özkan Sipahioğlu F, Aydın EM, Dayanır H, Öner SF, Karatepe U, Özen S, Boran M, Ergül DF, Kasapoğlu US, Delen LA, Toy E, Altun K, Albayrak T, Yanal H, Zaim G, Yarar V, Kılınç G, Deniz M, Özdemir E, Soylu VG, Yılmaz A, Saygılı SM, Öztürk EK, Ergan B, Eyüpoğlu S, Şahin Y, Yüksel B, Bulut A, Sarıtaş A, Yeniay H, Genç M, Kargın F, Özcan O, Karakoç E, Karaca Ü, Sözütek D, Sarı S, Şenoğlu N, Aygün H, Yiğit AC, Kavruk N, Uzan ÇA, Bıçakcıoğlu M, Solak S, Kutbay Özçelik H, Uluç K, Yıldırım İ, Arar MC, Demirel İ, Küver SU, Özgür ES, Aydın K, Erdal Dönmez G, Aygencel G, Esmaoğlu A, Sebil Aydın B, Tokur ME, Korkmaz Ekren P, Aydemir Y, Çakır Güney B, Erdil ÖY, Tünay A, Bahadır T, Uçkun S, Kocaoğlu N, Pınar HU, Kutluer Karaca N, Gültekin H, Ayvat P, Belin Özer A, Eroğlu A, Kuyrukluyıldız U, Baytar Ç, Ayoğlu H, Mızrakçı S, Metin H, Zanbak Mutlu ÖP, Yılm… See abstract for full author list ➔ Güngör S, et al. Among authors: ediboglu o. Thorac Res Pract. 2023 Nov 23. doi: 10.5152/ThoracResPract.2023.23024. Online ahead of print. Thorac Res Pract. 2023. PMID: 37994835
Effects of a home-based pulmonary rehabilitation program with and without telecoaching on health-related outcomes in COVID-19 survivors: a randomized controlled clinical study.
Şahın H, Naz İ, Karadeniz G, Süneçlı O, Polat G, Ediboğlu O. Şahın H, et al. Among authors: ediboglu o. J Bras Pneumol. 2023 Jan 23;49(1):e20220107. doi: 10.36416/1806-3756/e20220107. eCollection 2023. J Bras Pneumol. 2023. PMID: 36700571 Free PMC article. Clinical Trial.
Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers.
Ediboğlu Ö, Moçin ÖY, Özyılmaz E, Saltürk C, Önalan T, Seydaoğlu G, Çelikel T, Arıkan H, Ataman S, Kıraklı C, Özçelik Z, Kultufan S, Kara İ, Kara A, Dağlı E, Bülbül SD, Kahveci K, Dinçer M, Şenoğlu N, Özkarakaş H, Bahar İ, Cengiz M, Ramazanoğlu A, Çelik B, Gaygısız Ü, Kır G, Bindal A, Akan B, Turan IÖ, Yıldırım F, Başarık B, Ulukan ZA, Efe S, Sungur M, Temel Ş, İzdeş S, Hoşgün D, Karadeniz N, Tuncay E, Gökşenoğlu NÇ, Irmak İ, Datlı U, Zerman A, Akdağ D, Özdemir L, Elay G, Karaçayır Y, Topeli A, Hancı P, Kaya EK, Güven P, Sazak H, Aydemir S, Aygencel G, Aydemir Y, Doğanay Z, Kömürcü Ö, Hancı V, Karakoç E, Sözütek D, Coşkun G, Ateş G, Tiryaki C, Soytürk AN, Girgin NK, Çalışkan G, Bıyıklı O, Gökmen N, Koca U, Çiledağ A, Süner KÖ, Cinel İ, Arslantaş MK, Gül F, Ergün R, Yılmaz N, Altıntaş D, Talan L, Yalçınsoy M, Güllü MN, Özcan PE, Orhun G, Savran Y, Tokur ME, Akpınar S, Şen P, Gürsel G, Şerifoğlu İ, Gedik E, Balbay ÖA, Akbaş T, Cesur S, Yolacan H, Sağmen SB, Ekren PK, Bacakoğlu F, Ergan B, Günay E, Sarıaydın M, Sağlam DA, Karakurt S, Eryüksel E, Öztuna F, Mürtezaoğlu ESA, Cinemre H, Nalbant A, Yağmurkaya Ö, Mandal T, İkidağ B. Ediboğlu Ö, et al. Turk Thorac J. 2018 Sep 13;19(4):209-215. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2018.170104. Print 2018 Oct. Turk Thorac J. 2018. PMID: 30322437 Free PMC article.
Retrospective review of epidemic viral pneumonia cases in Turkey: A multicenter study.
Çörtük M, Acat M, Yazici O, Yasar Z, Kiraz K, Ataman SY, Tanriverdi E, Zitouni B, Kirakli C, Ediboglu O, Tuksavul F, Dirican A, Celik HK, Ozkaya S, Cetinkaya E. Çörtük M, et al. Among authors: ediboglu o. Exp Ther Med. 2017 Apr;13(4):1431-1437. doi: 10.3892/etm.2017.4153. Epub 2017 Feb 22. Exp Ther Med. 2017. PMID: 28413489 Free PMC article.
15 results