Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2009 1
2010 1
2011 2
2012 3
2013 3
2014 5
2015 5
2016 4
2017 4
2018 4
2019 2
2020 5
2021 5
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

41 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Gausemycins A,B: Cyclic Lipoglycopeptides from Streptomyces sp.*.
Tyurin AP, Alferova VA, Paramonov AS, Shuvalov MV, Kudryakova GK, Rogozhin EA, Zherebker AY, Brylev VA, Chistov AA, Baranova AA, Biryukov MV, Ivanov IA, Prokhorenko IA, Grammatikova NE, Kravchenko TV, Isakova EB, Mirchink EP, Gladkikh EG, Svirshchevskaya EV, Mardanov AV, Beletsky AV, Kocharovskaya MV, Kulyaeva VV, Shashkov AS, Tsvetkov DE, Nifantiev NE, Apt AS, Majorov KB, Efimova SS, Ravin NV, Nikolaev EN, Ostroumova OS, Katrukha GS, Lapchinskaya OA, Dontsova OA, Terekhov SS, Osterman IA, Shenkarev ZO, Korshun VA. Tyurin AP, et al. Among authors: efimova ss. Angew Chem Int Ed Engl. 2021 Aug 16;60(34):18694-18703. doi: 10.1002/anie.202104528. Epub 2021 Jun 22. Angew Chem Int Ed Engl. 2021. PMID: 34009717
Discovery of Amphamide, a Drug Candidate for the Second Generation of Polyene Antibiotics.
Tevyashova AN, Bychkova EN, Solovieva SE, Zatonsky GV, Grammatikova NE, Isakova EB, Mirchink EP, Treshchalin ID, Pereverzeva ER, Bykov EE, Efimova SS, Ostroumova OS, Shchekotikhin AE. Tevyashova AN, et al. Among authors: efimova ss. ACS Infect Dis. 2020 Aug 14;6(8):2029-2044. doi: 10.1021/acsinfecdis.0c00068. Epub 2020 Jul 22. ACS Infect Dis. 2020. PMID: 32598131
Soluble Cyanobacterial Carotenoprotein as a Robust Antioxidant Nanocarrier and Delivery Module.
Maksimov EG, Zamaraev AV, Parshina EY, Slonimskiy YB, Slastnikova TA, Abdrakhmanov AA, Babaev PA, Efimova SS, Ostroumova OS, Stepanov AV, Slutskaya EA, Ryabova AV, Friedrich T, Sluchanko NN. Maksimov EG, et al. Among authors: efimova ss. Antioxidants (Basel). 2020 Sep 15;9(9):869. doi: 10.3390/antiox9090869. Antioxidants (Basel). 2020. PMID: 32942578 Free PMC article.
41 results