Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1987 2
1996 1
1997 1
1999 1
2000 1
2002 2
2003 1
2005 5
2007 1
2008 3
2009 4
2010 3
2011 2
2012 2
2013 3
2014 6
2015 4
2016 3
2017 6
2018 6
2019 7
2020 7
2021 5
2022 1
2023 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

68 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Effect of weak alternating magnetic fields on planarian regeneration.
Ermakov A, Afanasyeva V, Ermakova O, Blagodatski A, Popov A. Ermakov A, et al. Among authors: ermakova o. Biochem Biophys Res Commun. 2022 Feb 12;592:7-12. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.12.096. Epub 2021 Dec 28. Biochem Biophys Res Commun. 2022. PMID: 35007847
WEADE: A workflow for enrichment analysis and data exploration.
Trost N, Rempel E, Ermakova O, Tamirisa S, Pârcălăbescu L, Boutros M, Lohmann JU, Lohmann I. Trost N, et al. Among authors: ermakova o. PLoS One. 2018 Sep 28;13(9):e0204016. doi: 10.1371/journal.pone.0204016. eCollection 2018. PLoS One. 2018. PMID: 30265728 Free PMC article.
Decoding the Regulatory Logic of the Drosophila Male Stem Cell System.
Tamirisa S, Papagiannouli F, Rempel E, Ermakova O, Trost N, Zhou J, Mundorf J, Brunel S, Ruhland N, Boutros M, Lohmann JU, Lohmann I. Tamirisa S, et al. Among authors: ermakova o. Cell Rep. 2018 Sep 11;24(11):3072-3086. doi: 10.1016/j.celrep.2018.08.013. Cell Rep. 2018. PMID: 30208329 Free article.
WUSCHEL acts as an auxin response rheostat to maintain apical stem cells in Arabidopsis.
Ma Y, Miotk A, Šutiković Z, Ermakova O, Wenzl C, Medzihradszky A, Gaillochet C, Forner J, Utan G, Brackmann K, Galván-Ampudia CS, Vernoux T, Greb T, Lohmann JU. Ma Y, et al. Among authors: ermakova o. Nat Commun. 2019 Nov 8;10(1):5093. doi: 10.1038/s41467-019-13074-9. Nat Commun. 2019. PMID: 31704928 Free PMC article.
Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology.
Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, Delgado MDM, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja I, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina O, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov EA, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova OS, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y, Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, Sopin V, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J. Ovaskainen O, et al. Among authors: ermakova os, ermakova o. Sci Data. 2020 Feb 11;7(1):47. doi: 10.1038/s41597-020-0376-z. Sci Data. 2020. PMID: 32047153 Free PMC article.
68 results