Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1950 1
1951 1
1953 1
1954 2
1956 1
1959 1
1962 2
1964 1
1965 1
1966 1
1967 3
1968 2
1969 3
1970 2
1971 2
1973 2
1975 1
1977 2
1979 2
1982 1
1983 1
1984 1
1987 1
1988 1
1989 4
1990 3
1991 1
1994 1
1999 1
2003 2
2007 1
2010 2
2011 1
2012 2
2013 3
2014 2
2015 3
2016 7
2017 1
2018 2
2019 5
2020 7
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

82 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Insight into the formation of N-nitrosodimethylamine in metformin products.
Jireš J, Kalášek S, Gibala P, Rudovský J, Douša M, Kubelka T, Hrubý J, Řezanka P. Jireš J, et al. Among authors: hruby j. J Pharm Biomed Anal. 2021 Feb 20;195:113877. doi: 10.1016/j.jpba.2020.113877. Epub 2020 Dec 30. J Pharm Biomed Anal. 2021. PMID: 33422831
Comparison of Different Thawing Protocols in Human Cryopreserved Venous Grafts.
Špaček M, Měřička P, Janoušek L, Dalecká M, Benda A, Krs O, Slížová D, Špunda R, Hrubý J, Matia I, Honegrová B, Lindner J. Špaček M, et al. Among authors: hruby j. Ann Vasc Surg. 2020 Apr;64:347-354. doi: 10.1016/j.avsg.2019.11.026. Epub 2019 Nov 16. Ann Vasc Surg. 2020. PMID: 31743787
82 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page