Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2012 1
2013 2
2014 1
2015 3
2016 2
2018 1
2019 2
2020 1
2021 5
2022 2
2023 2
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

19 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Exome Sequencing Reveals Novel Variants and Expands the Genetic Landscape for Congenital Microcephaly.
Dawidziuk M, Gambin T, Bukowska-Olech E, Antczak-Marach D, Badura-Stronka M, Buda P, Budzynska E, Castaneda J, Chilarska T, Czyzyk E, Eckersdorf-Mastalerz A, Fijak-Moskal J, Gieruszczak-Bialek D, Glodek-Brzozowska E, Goszczanska-Ciuchta A, Grzeszykowska-Podymniak M, Gurda B, Jakubiuk-Tomaszuk A, Jamroz E, Janeczko M, Jedlińska-Pijanowska D, Jurek M, Karolewska D, Kazmierczak A, Kleist T, Kochanowska I, Krajewska-Walasek M, Kufel K, Kutkowska-Kaźmierczak A, Lipiec A, Maksym-Gasiorek D, Materna-Kiryluk A, Mazurkiewicz H, Milewski M, Pavina-Guglas T, Pietrzyk A, Posmyk R, Pyrkosz A, Rudzka-Dybala M, Slezak R, Wisniewska M, Zalewska-Miszkurka Z, Szczepanik E, Obersztyn E, Bekiesinska-Figatowska M, Gawlinski P, Wiszniewski W. Dawidziuk M, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Genes (Basel). 2021 Dec 18;12(12):2014. doi: 10.3390/genes12122014. Genes (Basel). 2021. PMID: 34946966 Free PMC article.
Clinical characteristics of Polish patients with molecularly confirmed Mowat-Wilson syndrome.
Jakubiak A, Szczałuba K, Badura-Stronka M, Kutkowska-Kaźmierczak A, Jakubiuk-Tomaszuk A, Chilarska T, Pilch J, Braun-Walicka N, Castaneda J, Wołyńska K, Wiśniewska M, Kugaudo M, Bielecka M, Pesz K, Wierzba J, Latos-Bieleńska A, Obersztyn E, Krajewska-Walasek M, Śmigiel R. Jakubiak A, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. J Appl Genet. 2021 Sep;62(3):477-485. doi: 10.1007/s13353-021-00636-1. Epub 2021 May 12. J Appl Genet. 2021. PMID: 33982229 Free PMC article.
Genetic evaluation of patients with Alström syndrome in the Polish population.
Zmyslowska A, Borowiec M, Antosik K, Ploski R, Ciechanowska M, Iwaniszewska B, Jakubiuk-Tomaszuk A, Janczyk W, Krawczynski M, Salmonowicz B, Stelmach M, Mlynarski W. Zmyslowska A, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Clin Genet. 2016 Apr;89(4):448-453. doi: 10.1111/cge.12656. Epub 2015 Sep 24. Clin Genet. 2016. PMID: 26283575
Immune Dysregulation in Patients With Chromosome 18q Deletions-Searching for Putative Loci for Autoimmunity and Immunodeficiency.
Hogendorf A, Zieliński M, Constantinou M, Śmigiel R, Wierzba J, Wyka K, Wędrychowicz A, Jakubiuk-Tomaszuk A, Budzynska E, Piotrowicz M, Lipska-Ziętkiewicz BS, Kaczorowska E, Cieślikowska A, Kutkowska-Kaźmierczak A, Fijak-Moskal J, Kugaudo M, Kosińska-Urbańska M, Szadkowska A, Borowiec M, Niedźwiecki M, Trzonkowski P, Młynarski W. Hogendorf A, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Front Immunol. 2021 Nov 17;12:742834. doi: 10.3389/fimmu.2021.742834. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 34867966 Free PMC article.
Comprehensive genomic analysis of patients with disorders of cerebral cortical development.
Wiszniewski W, Gawlinski P, Gambin T, Bekiesinska-Figatowska M, Obersztyn E, Antczak-Marach D, Akdemir ZHC, Harel T, Karaca E, Jurek M, Sobecka K, Nowakowska B, Kruk M, Terczynska I, Goszczanska-Ciuchta A, Rudzka-Dybala M, Jamroz E, Pyrkosz A, Jakubiuk-Tomaszuk A, Iwanowski P, Gieruszczak-Bialek D, Piotrowicz M, Sasiadek M, Kochanowska I, Gurda B, Steinborn B, Dawidziuk M, Castaneda J, Wlasienko P, Bezniakow N, Jhangiani SN, Hoffman-Zacharska D, Bal J, Szczepanik E, Boerwinkle E, Gibbs RA, Lupski JR. Wiszniewski W, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Eur J Hum Genet. 2018 Aug;26(8):1121-1131. doi: 10.1038/s41431-018-0137-z. Epub 2018 Apr 30. Eur J Hum Genet. 2018. PMID: 29706646 Free PMC article.
Duplication of 10q24 locus: broadening the clinical and radiological spectrum.
Holder-Espinasse M, Jamsheer A, Escande F, Andrieux J, Petit F, Sowinska-Seidler A, Socha M, Jakubiuk-Tomaszuk A, Gerard M, Mathieu-Dramard M, Cormier-Daire V, Verloes A, Toutain A, Plessis G, Jonveaux P, Baumann C, David A, Farra C, Colin E, Jacquemont S, Rossi A, Mansour S, Ghali N, Moncla A, Lahiri N, Hurst J, Pollina E, Patch C, Ahn JW, Valat AS, Mezel A, Bourgeot P, Zhang D, Manouvrier-Hanu S. Holder-Espinasse M, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Eur J Hum Genet. 2019 Apr;27(4):525-534. doi: 10.1038/s41431-018-0326-9. Epub 2019 Jan 8. Eur J Hum Genet. 2019. PMID: 30622331 Free PMC article.
Comparative Genomic Hybridization to Microarrays in Fetuses with High-Risk Prenatal Indications: Polish Experience with 7400 Pregnancies.
Kowalczyk K, Bartnik-Głaska M, Smyk M, Plaskota I, Bernaciak J, Kędzior M, Wiśniowiecka-Kowalnik B, Deperas M, Domaradzka J, Łuszczek A, Dutkiewicz D, Kozar A, Grad D, Niemiec M, Ziemkiewicz K, Magdziak R, Braun-Walicka N, Barczyk A, Geremek M, Castañeda J, Kutkowska-Kaźmierczak A, Własienko P, Jakubów-Durska K, Dębska M, Kucińska-Chahwan A, Kozłowski S, Mikulska B, Issat T, Roszkowski T, Nawara-Baran A, Runge A, Jakubiuk-Tomaszuk A, Kruczek A, Kostyk E, Pietras G, Limon J, Zwoliński J, Ochman K, Szajner T, Węgrzyn P, Wielgoś M, Sąsiadek M, Obersztyn E, Nowakowska BA. Kowalczyk K, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Genes (Basel). 2022 Apr 14;13(4):690. doi: 10.3390/genes13040690. Genes (Basel). 2022. PMID: 35456496 Free PMC article.
NTHL1 Gene Mutations in Polish Polyposis Patients-Weighty Player or Vague Background?
Grot N, Kaczmarek-Ryś M, Lis-Tanaś E, Kryszczyńska A, Nowakowska D, Jakubiuk-Tomaszuk A, Paszkowski J, Banasiewicz T, Hryhorowicz S, Pławski A. Grot N, et al. Among authors: jakubiuk tomaszuk a. Int J Mol Sci. 2023 Sep 26;24(19):14548. doi: 10.3390/ijms241914548. Int J Mol Sci. 2023. PMID: 37834005 Free PMC article.
19 results