Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1985 1
1986 1
1990 2
1993 2
1996 1
1997 1
1998 1
1999 2
2000 2
2001 4
2002 1
2003 2
2004 5
2005 2
2006 6
2007 6
2008 8
2009 6
2010 4
2011 2
2012 2
2013 2
2014 6
2015 5
2016 2
2017 2
2018 2
2019 1
2021 6
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

77 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Long-course preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study.
Ciseł B, Pietrzak L, Michalski W, Wyrwicz L, Rutkowski A, Kosakowska E, Cencelewicz A, Spałek M, Polkowski W, Jankiewicz M, Styliński R, Bębenek M, Kapturkiewicz B, Maciejczyk A, Sadowski J, Zygulska J, Zegarski W, Jankowski M, Las-Jankowska M, Toczko Z, Żelazowska-Omiotek U, Kępka L, Socha J, Wasilewska-Tesluk E, Markiewicz W, Kładny J, Majewski A, Kapuściński W, Suwiński R, Bujko K; Polish Colorectal Study Group. Ciseł B, et al. Among authors: kladny j. Ann Oncol. 2019 Aug 1;30(8):1298-1303. doi: 10.1093/annonc/mdz186. Ann Oncol. 2019. PMID: 31192355 Free article. Clinical Trial.
Leiomyosarcoma in adrenal gland.
Dymek P, Kiełbowski K, Sienkiewicz S, Błaszkowski T, Kudrymska A, Halczak M, Lubikowski J, Kładny J. Dymek P, et al. Among authors: kladny j. Endokrynol Pol. 2021;72(6):674-675. doi: 10.5603/EP.a2021.0083. Epub 2021 Oct 14. Endokrynol Pol. 2021. PMID: 34647613 Free article.
Colorectal cancer and Blastocystis sp. infection.
Sulżyc-Bielicka V, Kołodziejczyk L, Adamska M, Skotarczak B, Jaczewska S, Safranow K, Bielicki P, Kładny J, Bielicki D. Sulżyc-Bielicka V, et al. Among authors: kladny j. Parasit Vectors. 2021 Apr 14;14(1):200. doi: 10.1186/s13071-021-04681-x. Parasit Vectors. 2021. PMID: 33853659 Free PMC article.
Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer.
Szwiec M, Marciniak W, Derkacz R, Huzarski T, Gronwald J, Cybulski C, Dębniak T, Jakubowska A, Lener M, Falco M, Kładny J, Baszuk P, Duszyński J, Kotsopoulos J, Narod SA, Lubiński J. Szwiec M, et al. Among authors: kladny j. Nutrients. 2021 Mar 16;13(3):953. doi: 10.3390/nu13030953. Nutrients. 2021. PMID: 33809461 Free PMC article.
Selenium as marker for cancer risk and prevention.
Lener M, Jaworska K, Muszyńska M, Sukiennicki G, Durda K, Gupta S, Złowocka-Perłowska E, Kładny J, Wiechowska-Kozłowska A, Grodzki T, Jaworowska E, Lubiński J, Górecka-Szyld B, Wilk G, Sulikowski M, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Gronwald J, Dębniak T, Ashuryk O, Tołoczko-Grabarek A, Jakubowska A, Morawski A, Lubiński J. Lener M, et al. Among authors: kladny j. Pol Przegl Chir. 2012 Sep;84(9):470-5. doi: 10.2478/v10035-012-0080-6. Pol Przegl Chir. 2012. PMID: 23241574 Review. No abstract available.
Colorectal cancer and Cryptosporidium spp. infection.
Sulżyc-Bielicka V, Kołodziejczyk L, Jaczewska S, Bielicki D, Safranow K, Bielicki P, Kładny J, Rogowski W. Sulżyc-Bielicka V, et al. Among authors: kladny j. PLoS One. 2018 Apr 19;13(4):e0195834. doi: 10.1371/journal.pone.0195834. eCollection 2018. PLoS One. 2018. PMID: 29672572 Free PMC article.
Blood Copper Levels and the Occurrence of Colorectal Cancer in Poland.
Baszuk P, Marciniak W, Derkacz R, Jakubowska A, Cybulski C, Gronwald J, Dębniak T, Huzarski T, Białkowska K, Pietrzak S, Muszyńska M, Kładny J, Narod SA, Lubiński J, Lener MR. Baszuk P, et al. Among authors: kladny j. Biomedicines. 2021 Nov 5;9(11):1628. doi: 10.3390/biomedicines9111628. Biomedicines. 2021. PMID: 34829856 Free PMC article.
Lynch syndrome (HNPCC).
Kladny J, Lubinski J. Kladny J, et al. Hered Cancer Clin Pract. 2008 Jun 15;6(2):99-102. doi: 10.1186/1897-4287-6-2-99. Hered Cancer Clin Pract. 2008. PMID: 19804605 Free PMC article. No abstract available.
Selenium as a marker of cancer risk and of selection for control examinations in surveillance.
Lener M, Muszyńska M, Jakubowska A, Jaworska-Bieniek K, Sukiennicki G, Kaczmarek K, Durda K, Gromowski T, Serrano-Fernández P, Kładny J, Wiechowska-Kozłowska A, Grodzki T, Jaworowska E, Lubiński J, Górecka-Szyld B, Wilk G, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Gronwald J, Dębniak T, Ashuryk O, Tołoczko-Grabarek A, Morawski A, Scott RJ, Lubiński J. Lener M, et al. Among authors: kladny j. Contemp Oncol (Pozn). 2015;19(1A):A60-1. doi: 10.5114/wo.2014.47131. Contemp Oncol (Pozn). 2015. PMID: 25691823 Free PMC article. Review.
77 results