Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2001 1
2003 5
2004 3
2005 8
2006 7
2007 7
2008 7
2009 5
2010 9
2011 4
2012 4
2013 5
2014 2
2015 5
2016 3
2017 2
2018 6
2019 4
2020 7
2021 12
2022 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

98 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, Metallidis S, Adamis G, Tsiakos K, Fragkou A, Rapti A, Damoulari C, Fantoni M, Kalomenidis I, Chrysos G, Angheben A, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Tsilika M, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Kostis E, Dagna L, Koufargyris P, Dimakou K, Savvanis S, Tzatzagou G, Chini M, Cavalli G, Bassetti M, Katrini K, Kotsis V, Tsoukalas G, Selmi C, Bliziotis I, Samarkos M, Doumas M, Ktena S, Masgala A, Papanikolaou I, Kosmidou M, Myrodia DM, Argyraki A, Cardellino CS, Koliakou K, Katsigianni EI, Rapti V, Giannitsioti E, Cingolani A, Micha S, Akinosoglou K, Liatsis-Douvitsas O, Symbardi S, Gatselis N, Mouktaroudi M, Ippolito G, Florou E, Kotsaki A, Netea MG, Eugen-Olsen J, Kyprianou M, Panagopoulos P, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: kalomenidis i. Nat Med. 2021 Oct;27(10):1752-1760. doi: 10.1038/s41591-021-01499-z. Epub 2021 Sep 3. Nat Med. 2021. PMID: 34480127 Free PMC article. Clinical Trial.
COVID-19 Advanced Care.
Fouka E, Kalomenidis I, Gianniou N, Gida S, Steiropoulos P. Fouka E, et al. Among authors: kalomenidis i. J Pers Med. 2021 Oct 25;11(11):1082. doi: 10.3390/jpm11111082. J Pers Med. 2021. PMID: 34834434 Free PMC article. Review.
Comparison of the effects of e-cigarette vapor with cigarette smoke on lung function and inflammation in mice.
Glynos C, Bibli SI, Katsaounou P, Pavlidou A, Magkou C, Karavana V, Topouzis S, Kalomenidis I, Zakynthinos S, Papapetropoulos A. Glynos C, et al. Among authors: kalomenidis i. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2018 Nov 1;315(5):L662-L672. doi: 10.1152/ajplung.00389.2017. Epub 2018 Aug 9. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2018. PMID: 30091379 Free article.
Octreotide and chylothorax.
Kalomenidis I. Kalomenidis I. Curr Opin Pulm Med. 2006 Jul;12(4):264-7. doi: 10.1097/01.mcp.0000230629.73139.26. Curr Opin Pulm Med. 2006. PMID: 16825878 Review.
Chylothorax: diagnostic approach.
Skouras V, Kalomenidis I. Skouras V, et al. Among authors: kalomenidis i. Curr Opin Pulm Med. 2010 Jul;16(4):387-93. doi: 10.1097/MCP.0b013e328338dde2. Curr Opin Pulm Med. 2010. PMID: 20410823 Review.
Eosinophilic pleural effusions.
Kalomenidis I, Light RW. Kalomenidis I, et al. Curr Opin Pulm Med. 2003 Jul;9(4):254-60. doi: 10.1097/00063198-200307000-00002. Curr Opin Pulm Med. 2003. PMID: 12806236 Review.
Osteopontin drives KRAS-mutant lung adenocarcinoma.
Giopanou I, Kanellakis NI, Giannou AD, Lilis I, Marazioti A, Spella M, Papaleonidopoulos V, Simoes DCM, Zazara DE, Agalioti T, Moschos C, Magkouta S, Kalomenidis I, Panoutsakopoulou V, Lamort AS, Stathopoulos GT, Psallidas I. Giopanou I, et al. Among authors: kalomenidis i. Carcinogenesis. 2020 Aug 12;41(8):1134-1144. doi: 10.1093/carcin/bgz190. Carcinogenesis. 2020. PMID: 31740923
Malignant pleural effusion: from bench to bedside.
Psallidas I, Kalomenidis I, Porcel JM, Robinson BW, Stathopoulos GT. Psallidas I, et al. Among authors: kalomenidis i. Eur Respir Rev. 2016 Jun;25(140):189-98. doi: 10.1183/16000617.0019-2016. Eur Respir Rev. 2016. PMID: 27246596 Free article. Review.
Role of angiopoietins in mesothelioma progression.
Magkouta S, Kollintza A, Moschos C, Spella M, Skianis I, Pappas A, Vazakidou ME, Stathopoulos G, Kalomenidis I. Magkouta S, et al. Among authors: kalomenidis i. Cytokine. 2019 Jun;118:99-106. doi: 10.1016/j.cyto.2018.08.006. Epub 2018 Sep 7. Cytokine. 2019. PMID: 30201261
98 results