Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2010 1
2014 1
2017 1
2018 3
2019 1
2020 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Discovery of OATD-01, a First-in-Class Chitinase Inhibitor as Potential New Therapeutics for Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
Koralewski R, Dymek B, Mazur M, Sklepkiewicz P, Olejniczak S, Czestkowski W, Matyszewski K, Andryianau G, Niedziejko P, Kowalski M, Gruza M, Borek B, Jedrzejczak K, Bartoszewicz A, Pluta E, Rymaszewska A, Kania M, Rejczak T, Piasecka S, Mlacki M, Mazurkiewicz M, Piotrowicz M, Salamon M, Zagozdzon A, Napiorkowska-Gromadzka A, Bartlomiejczak A, Mozga W, Dobrzański P, Dzwonek K, Golab J, Nowotny M, Olczak J, Golebiowski A. Koralewski R, et al. J Med Chem. 2020 Dec 24;63(24):15527-15540. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c01179. Epub 2020 Oct 20. J Med Chem. 2020. PMID: 33078933
Benzoxazepine-Derived Selective, Orally Bioavailable Inhibitor of Human Acidic Mammalian Chitinase.
Andryianau G, Kowalski M, Piotrowicz MC, Rajkiewicz AA, Dymek B, Sklepkiewicz PL, Pluta E, Stefaniak F, Czestkowski W, Olejniczak S, Mazur M, Niedziejko P, Koralewski R, Matyszewski K, Gruza M, Zagozdzon A, Salamon M, Rymaszewska A, Welzer M, Dzwonek K, Golab J, Olczak J, Bartoszewicz A, Golebiowski A. Andryianau G, et al. Among authors: koralewski r. ACS Med Chem Lett. 2020 Apr 24;11(6):1228-1235. doi: 10.1021/acsmedchemlett.0c00092. eCollection 2020 Jun 11. ACS Med Chem Lett. 2020. PMID: 32551005 Free PMC article.
Discovery of selective, orally bioavailable inhibitor of mouse chitotriosidase.
Mazur M, Bartoszewicz A, Dymek B, Salamon M, Andryianau G, Kowalski M, Olejniczak S, Matyszewski K, Pluta E, Borek B, Stefaniak F, Zagozdzon A, Mazurkiewicz M, Koralewski R, Czestkowski W, Piotrowicz M, Niedziejko P, Gruza MM, Dzwonek K, Golebiowski A, Golab J, Olczak J. Mazur M, et al. Among authors: koralewski r. Bioorg Med Chem Lett. 2018 Feb 1;28(3):310-314. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.12.047. Epub 2017 Dec 22. Bioorg Med Chem Lett. 2018. PMID: 29292229
Development of Dual Chitinase Inhibitors as Potential New Treatment for Respiratory System Diseases.
Mazur M, Dymek B, Koralewski R, Sklepkiewicz P, Olejniczak S, Mazurkiewicz M, Piotrowicz M, Salamon M, Jędrzejczak K, Zagozdzon A, Czestkowski W, Matyszewski K, Borek B, Bartoszewicz A, Pluta E, Rymaszewska A, Mozga W, Stefaniak F, Dobrzański P, Dzwonek K, Golab J, Golebiowski A, Olczak J. Mazur M, et al. Among authors: koralewski r. J Med Chem. 2019 Aug 8;62(15):7126-7145. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00681. Epub 2019 Jul 23. J Med Chem. 2019. PMID: 31291098
Targeting Acidic Mammalian chitinase Is Effective in Animal Model of Asthma.
Mazur M, Olczak J, Olejniczak S, Koralewski R, Czestkowski W, Jedrzejczak A, Golab J, Dzwonek K, Dymek B, Sklepkiewicz PL, Zagozdzon A, Noonan T, Mahboubi K, Conway B, Sheeler R, Beckett P, Hungerford WM, Podjarny A, Mitschler A, Cousido-Siah A, Fadel F, Golebiowski A. Mazur M, et al. Among authors: koralewski r. J Med Chem. 2018 Feb 8;61(3):695-710. doi: 10.1021/acs.jmedchem.7b01051. Epub 2018 Jan 11. J Med Chem. 2018. PMID: 29283260
Novel multi-target azinesulfonamides of cyclic amine derivatives as potential antipsychotics with pro-social and pro-cognitive effects.
Zajdel P, Kos T, Marciniec K, Satała G, Canale V, Kamiński K, Hołuj M, Lenda T, Koralewski R, Bednarski M, Nowiński L, Wójcikowski J, Daniel WA, Nikiforuk A, Nalepa I, Chmielarz P, Kuśmierczyk J, Bojarski AJ, Popik P. Zajdel P, et al. Among authors: koralewski r. Eur J Med Chem. 2018 Feb 10;145:790-804. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.01.002. Epub 2018 Jan 3. Eur J Med Chem. 2018. PMID: 29407591