Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1999 1
2000 1
2001 1
2002 1
2004 3
2005 1
2006 6
2007 2
2008 3
2009 4
2010 2
2011 3
2012 1
2013 1
2014 3
2015 8
2016 5
2017 2
2018 6
2019 2
2020 3
2021 3
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

59 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Active screening for COPD among hospitalized smokers - a feasibility study.
Mycroft K, Korczynski P, Jankowski P, Kutka M, Zelazna O, Zagaja M, Wozniczko K, Szafranska U, Koltowski L, Opolski G, Krenke R, Gorska K. Mycroft K, et al. Among authors: korczynski p. Ther Adv Chronic Dis. 2020 Dec 14;11:2040622320971111. doi: 10.1177/2040622320971111. eCollection 2020. Ther Adv Chronic Dis. 2020. PMID: 33403094 Free PMC article.
Cough during therapeutic thoracentesis: friend or foe?
Zielinska-Krawczyk M, Michnikowski M, Grabczak EM, Palko KJ, Korczynski P, Golczewski T, Krenke R. Zielinska-Krawczyk M, et al. Among authors: korczynski p. Respirology. 2015 Jan;20(1):166-8. doi: 10.1111/resp.12426. Epub 2014 Nov 3. Respirology. 2015. PMID: 25367064 Clinical Trial.
Obstructive sleep apnea in shift workers.
Paciorek M, Korczyński P, Bielicki P, Byśkiniewicz K, Zieliński J, Chazan R. Paciorek M, et al. Among authors: korczynski p. Sleep Med. 2011 Mar;12(3):274-7. doi: 10.1016/j.sleep.2010.06.013. Sleep Med. 2011. PMID: 21316298
59 results