Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1950 1
1976 1
1979 1
1985 2
1988 1
1990 1
1992 2
1994 1
1995 2
1996 2
1997 1
1998 1
1999 2
2001 3
2002 4
2003 3
2005 2
2006 6
2007 7
2008 9
2009 3
2010 5
2011 4
2012 2
2013 3
2014 1
2015 6
2016 2
2017 3
2018 5
2019 7
2020 5
2021 6
2022 3
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

97 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Epigenetic agents in combined anticancer therapy.
Kejík Z, Jakubek M, Kaplánek R, Králová J, Mikula I, Martásek P, Král V. Kejík Z, et al. Among authors: kralova j. Future Med Chem. 2018 May 1;10(9):1113-1130. doi: 10.4155/fmc-2017-0203. Epub 2018 Apr 20. Future Med Chem. 2018. PMID: 29676175 Review.
Quo vadis porphyrin chemistry?
Král V, Králová J, Kaplánek R, Bríza T, Martásek P. Král V, et al. Among authors: kralova j. Physiol Res. 2006;55 Suppl 2:S3-26. doi: 10.33549/physiolres.930000.55.S2.3. Physiol Res. 2006. PMID: 17298221 Free article. Review.
Optical probes and sensors as perspective tools in epigenetics.
Kejík Z, Kaplánek R, Havlík M, Bříza T, Jakubek M, Králová J, Mikula I, Martásek P, Král V. Kejík Z, et al. Among authors: kralova j. Bioorg Med Chem. 2017 Apr 15;25(8):2295-2306. doi: 10.1016/j.bmc.2017.01.011. Epub 2017 Jan 13. Bioorg Med Chem. 2017. PMID: 28285925 Review.
Circulating Tumour Cells (CTCs) in NSCLC: From Prognosis to Therapy Design.
Kejík Z, Kaplánek R, Dytrych P, Masařík M, Veselá K, Abramenko N, Hoskovec D, Vašáková M, Králová J, Martásek P, Jakubek M. Kejík Z, et al. Among authors: kralova j. Pharmaceutics. 2021 Nov 5;13(11):1879. doi: 10.3390/pharmaceutics13111879. Pharmaceutics. 2021. PMID: 34834295 Free PMC article. Review.
Synthesis and biological evaluation of cationic TopFluor cholesterol analogues.
Jurášek M, Valečka J, Novotný I, Kejík Z, Fähnrich J, Marešová A, Tauchen J, Bartůněk P, Dolenský B, Jakubek M, Drašar PB, Králová J. Jurášek M, et al. Among authors: kralova j. Bioorg Chem. 2021 Dec;117:105410. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105410. Epub 2021 Oct 6. Bioorg Chem. 2021. PMID: 34700109
Regulation of Inflammatory Response by Transmembrane Adaptor Protein LST1.
Fabisik M, Tureckova J, Pavliuchenko N, Kralova J, Balounova J, Vicikova K, Skopcova T, Spoutil F, Pokorna J, Angelisova P, Malissen B, Prochazka J, Sedlacek R, Brdicka T. Fabisik M, et al. Among authors: kralova j. Front Immunol. 2021 Apr 27;12:618332. doi: 10.3389/fimmu.2021.618332. eCollection 2021. Front Immunol. 2021. PMID: 33986741 Free PMC article.
Early-onset pulmonary and cutaneous vasculitis driven by constitutively active SRC-family kinase HCK.
Kanderova V, Svobodova T, Borna S, Fejtkova M, Martinu V, Paderova J, Svaton M, Kralova J, Fronkova E, Klocperk A, Pruhova S, Lee-Kirsch MA, Hornofova L, Koblizek M, Novak P, Zimmermannova O, Parackova Z, Sediva A, Kalina T, Janda A, Kayserova J, Dvorakova M, Macek M, Pohunek P, Sedlacek P, Poh A, Ernst M, Brdicka T, Hrusak O, Lebl J. Kanderova V, et al. Among authors: kralova j. J Allergy Clin Immunol. 2022 Apr;149(4):1464-1472.e3. doi: 10.1016/j.jaci.2021.07.046. Epub 2021 Sep 15. J Allergy Clin Immunol. 2022. PMID: 34536415
97 results