Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1993 1
1995 1
1996 1
1997 2
1999 2
2000 1
2004 8
2005 5
2006 2
2009 5
2010 4
2011 5
2012 13
2013 9
2014 7
2015 6
2016 6
2017 8
2018 6
2019 5
2020 7
2021 2
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

96 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Hospital as a smoke-free workplace.
Štěpánková L, Kostelecká L, Stejskalová V, Kalvachová M, Králíková E. Štěpánková L, et al. Among authors: kralikova e. Cent Eur J Public Health. 2020 Oct;28 Suppl:S26-S30. doi: 10.21101/cejph.a6172. Cent Eur J Public Health. 2020. PMID: 33069185 Free article.
[Tobacco dependence treatment guidelines].
Králíková E, Češka R, Pánková A, Štěpánková L, Zvolská K, Felbrová V, Kulovaná S, Zvolský M. Králíková E, et al. Vnitr Lek. 2015 May;61(5 Suppl 1):1S4-1S15. Vnitr Lek. 2015. PMID: 26955915 Czech.
[Electronic cigarette].
Králíková E, Jezek M. Králíková E, et al. Cas Lek Cesk. 2012;151(4):208-10. Cas Lek Cesk. 2012. PMID: 22679688 Czech.
[Smoking and postoperative complications].
Zajak J, Králíková E, Pafko P, Bortlíček Z. Zajak J, et al. Among authors: kralikova e. Rozhl Chir. 2013 Sep;92(9):501-5. Rozhl Chir. 2013. PMID: 24283740 Czech.
[Smoking is a political disease].
Králíková E, Kmeťová A. Králíková E, et al. Cas Lek Cesk. 2013;152(5):240-2. Cas Lek Cesk. 2013. PMID: 24131462 Czech.
96 results