Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1949 2
1950 3
1951 3
1952 4
1953 3
1954 3
1955 4
1956 2
1957 1
1958 5
1959 4
1960 1
1962 3
1980 1
1985 2
1988 1
1989 1
1991 1
2003 1
2006 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

46 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Toxoplasmosis].
KREDBA V. KREDBA V. Cesk Pediatr. 1962 Dec;17:1104-11. Cesk Pediatr. 1962. PMID: 14035661 Czech. No abstract available.
[Chronic hyperbilirubinemia].
KREDBA V. KREDBA V. Cesk Pediatr. 1962 Nov;17:31-6. Cesk Pediatr. 1962. PMID: 14035660 Czech. No abstract available.
[Q fever].
KREDBA V, KRYL R. KREDBA V, et al. Prakt Lek. 1954 Jul 5;34(13):301-3. Prakt Lek. 1954. PMID: 13194491 Czech. No abstract available.
[Typhus abdominalis].
KREDBA V, SEIDLER L. KREDBA V, et al. Prakt Lek. 1953 May 5;33(9):197-201. Prakt Lek. 1953. PMID: 13073766 Czech. No abstract available.
[Epidemic hepatitis in children].
KREDBA V. KREDBA V. Med Klin. 1956 Nov 30;51(48):2033-6. Med Klin. 1956. PMID: 13386863 German. No abstract available.
[Considerations on vaccination].
KREDBA V. KREDBA V. Prakt Lek. 1953 Sep 5;33(16-17):375-9. Prakt Lek. 1953. PMID: 13100219 Undetermined Language. No abstract available.
[Meningitis due to Hemophilus influenzae].
KREDBA V, VIKLICKY J. KREDBA V, et al. Cas Lek Cesk. 1950 Apr 7;89(14):408-10. Cas Lek Cesk. 1950. PMID: 15414510 Undetermined Language. No abstract available.
[Sodium nitrite poisoning in a neonate].
Kredba V, Pokorná P, Srnský P, Vobruba V, Cerná O, Sádlo M, Hoza J, Svarcová M, Spicáková D, Pelclová D. Kredba V, et al. Cas Lek Cesk. 2003 Jan 20;142(1):43-5. Cas Lek Cesk. 2003. PMID: 12693298 Czech.
46 results