Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1953 1
1954 1
1957 2
1958 1
1959 3
1960 3
1961 1
1963 1
1964 1
1965 2
1966 2
1967 1
1968 3
1969 2
1970 1
1971 1
1974 1
2002 1
2005 5
2006 4
2007 3
2008 2
2009 4
2010 7
2011 6
2012 7
2013 3
2014 7
2015 8
2016 5
2017 3
2018 1
2019 5
2020 4
2021 5
2022 1
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

97 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Physiology of ageing.
Borský P, Holmannová D, Fiala Z, Borská L, Hruška L, Kučera O. Borský P, et al. Among authors: kucera o. Cas Lek Cesk. 2022 Spring;161(1):11-16. Cas Lek Cesk. 2022. PMID: 35354289 English.
Anillin propels myosin-independent constriction of actin rings.
Kučera O, Siahaan V, Janda D, Dijkstra SH, Pilátová E, Zatecka E, Diez S, Braun M, Lansky Z. Kučera O, et al. Nat Commun. 2021 Jul 28;12(1):4595. doi: 10.1038/s41467-021-24474-1. Nat Commun. 2021. PMID: 34321459 Free PMC article.
Recommended fluid intake and evidence-based medicine.
Šafka V, Fajfrová J, Pavlík V, Kučera O, Hůlek P, Horáček JM. Šafka V, et al. Among authors: kucera o. Cas Lek Cesk. 2019 Summer;158(3-4):141-146. Cas Lek Cesk. 2019. PMID: 31416322 English.
On teething.
KUCERA O. KUCERA O. J Am Psychoanal Assoc. 1959 Apr;7(2):284-91. doi: 10.1177/000306515900700205. J Am Psychoanal Assoc. 1959. PMID: 13641074 No abstract available.
97 results