Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1999 3
2000 1
2001 2
2003 2
2006 3
2007 3
2008 2
2009 2
2010 1
2011 1
2012 1
2014 1
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

22 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Intestinal endometriosis - a case report].
Kováč I, Stebnický M, Svajdler P, Kudláč M, Belák J. Kováč I, et al. Among authors: kudlac m. Rozhl Chir. 2014 Apr;93(4):212-5. Rozhl Chir. 2014. PMID: 24881478 Czech.
[Mediastinal cysts].
Belák J, Vajó J, Böör A, Janík M, Sauka C, Kudlác M. Belák J, et al. Among authors: kudlac m. Rozhl Chir. 2003 Jan;82(1):34-6. Rozhl Chir. 2003. PMID: 12687948 Slovak.
[Appendicitis in pregnancy].
Lakyová L, Belák J, Kudlác M, Vajó J, Toporcer T, Radonak J. Lakyová L, et al. Among authors: kudlac m. Rozhl Chir. 2008 Oct;87(10):536-41. Rozhl Chir. 2008. PMID: 19110948 Slovak.
[Tracheal tumor--a case review].
Belák J, Janík M, Kudlác M, Cavarga I, Michlík J, Kmecová L. Belák J, et al. Among authors: kudlac m. Rozhl Chir. 2006 May;85(5):220-2. Rozhl Chir. 2006. PMID: 16805337 Slovak.
[Mediastinal teratomas--diagnosis and therapy].
Belák J, Vajó J, Böör A, Janík M, Sauka C, Stebnický M, Kudlác M. Belák J, et al. Among authors: kudlac m. Rozhl Chir. 2000 Dec;79(12):581-4. Rozhl Chir. 2000. PMID: 11265324 Slovak.
22 results