Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1948 1
1952 1
1954 1
1959 1
1961 2
1962 2
1963 3
1964 8
1965 8
1966 1
1967 3
1968 4
1969 2
1970 3
1971 10
1972 2
1973 3
1974 4
1975 1
1976 3
1977 2
1978 4
1979 5
1980 8
1981 2
1982 5
1983 6
1984 6
1985 5
1986 9
1987 9
1988 5
1989 8
1990 12
1991 10
1992 11
1993 20
1994 14
1995 16
1996 12
1997 19
1998 17
1999 16
2000 16
2001 15
2002 13
2003 17
2004 19
2005 14
2006 20
2007 26
2008 19
2009 23
2010 27
2011 16
2012 25
2013 13
2014 22
2015 16
2016 23
2017 19
2018 16
2019 22
2020 19
2021 16
2022 22
2023 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

668 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Emergence of a multidrug-resistant and virulent Streptococcus pneumoniae lineage mediates serotype replacement after PCV13: an international whole-genome sequencing study.
Lo SW, Mellor K, Cohen R, Alonso AR, Belman S, Kumar N, Hawkins PA, Gladstone RA, von Gottberg A, Veeraraghavan B, Ravikumar KL, Kandasamy R, Pollard SAJ, Saha SK, Bigogo G, Antonio M, Kwambana-Adams B, Mirza S, Shakoor S, Nisar I, Cornick JE, Lehmann D, Ford RL, Sigauque B, Turner P, Moïsi J, Obaro SK, Dagan R, Diawara I, Skoczyńska A, Wang H, Carter PE, Klugman KP, Rodgers G, Breiman RF, McGee L, Bentley SD, Muñoz-Almagro C, Varon E; Global Pneumococcal Sequencing Consortium. Lo SW, et al. Among authors: lehmann d. Lancet Microbe. 2022 Oct;3(10):e735-e743. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00158-6. Epub 2022 Aug 16. Lancet Microbe. 2022. PMID: 35985351 Free PMC article.
Abstracts der 3. Gemeinsamen Brachytherapiekonferenz SASRO/DEGRO/OEGRO.
Ott OJ, Strnad V, Pötter R, Hammer J, Hildebrandt G, Resch A, Kovács G, Beckmann MW, Sauer R, Niehoff P, Polgar C, Ostertag H, Major T, Eidtmann H, Jonat W, Kimmig B, Roddiger SJ, Kolotas C, Kuner RP, Martin T, Kurek R, Baltas D, Rogge B, Kautschur H, Hoffmann G, Pollow B, Kontova M, Zamboglou N, Ott O, Lotter M, Gallino A, Mahler F, Niewald M, Jafari F, Hennen B, Wisser L, Fleckenstein J, Rübe Ch, Böhm M, Micke O, Wagner W, Schäfer U, Willich N, Greiner RH, Pallas A, Pajic B, Collen T, Meurer N, Töpfer M, Ries G, Leutloff U, Frei S, Warszawski A, Baumann R, Möller T, Niedermeyer J, Karstens JH, Gripp S, Muskalla K, Pulte T, Ohmann C, Röddiger S, Dannenberg T, Tunn UW, Dimopoulos J, Schard G, Kirisits C, Lang S, Goldner G, Wachter S, Wachter-Gerstner N, Helbich T, Weise C, Bendel M, Kocher M, Müller RP, Engelmann U, Aebersold DM, Isaak B, Vetterli D, Kemmerling L, Thalmann G, Behrensmeier F, Mini R, Baier K, Wulf J, Nürnberg N, Egberts J, Galalae R, Maurer U, Maurer G, Lang K, Zumbé J, Block T, Czempiel H, Machtens S, Ponholzer A, Riedl A, Oismüller R, Somay C, Hawliczek R, Maier U, Madersbacher S, Hoinkis C, Winkler C, Lehmann D, Hakenberg O, Herrmann T, Messer PM, Gottfried HW, Schneider E, Röttinger EM, Haverkamp U, Prümer BA, Krause K, Tschuschke C, Blumberg J, Benkel P, Fischedick AR, Geiger MH, Hoffmann TC, Reible M, Meyer-Venter R, Plümpe A, Bund J, Dreikorn K, Staar S, Horn G, Zimmermann JS, Pfeiffer D, Tauber R, Bruns T, Osieka R, Blumstein NM, Schmidt W, Büchler F, Prikler L, Seelentag W, Koch K, Haker H, König F, Oesterwitz H, Schütz R, Stahl H, Ullmann A, Sztankay A, Rachbauer F, Kreczy A, Sununu T, Bach C, Nogler M, Krismer M, Eichberger P, Schiestl B, Lukas P, Wolf A, Hänsgen G, Dunst J, Utzig D, Knocke-Abulesz TH, Baldass M, Kucera H, Weitmann HD, Waldhäusl C, Nechvile E, Knocke TH, Georg D, Krause U, Fröhlich D, Glatzel M, Büntzel J, Schröder D, Küttner K, Pfreundnerx L, Willner J, Bratengeier K, Schwager K, Hoppe F, Schwab F, Sauer O, Flentje M, Tselis N, Schneider O, Stückle CA, Adamietz IA, Weitman HD, Tepel J, Schmid A, Kohr P, Kremer B, Moh'd S, Frey JG, Tschopp JM, Bieri S, Jeszensky D, Liebsch N, Seelentag WW, Karle H, Jacob-Heutmann D, Born C, Mohr W, Kutzner J, Thelen M, Blochberger P, Wächtler M, Kaulich TW, Zurheide J, Haug T, Nüsslin F, Bamberg M, Curschmann J, Kranzbühler H, Greiner R, Cossmann PH, Caversaccio M, Pappas I, Nolte LP. Ott OJ, et al. Among authors: lehmann d. Strahlenther Onkol. 2004 Jun;180 Suppl 1:109-28. doi: 10.1007/BF03356736. Strahlenther Onkol. 2004. PMID: 27137924 German. No abstract available.
DEGRO 2004 : 10. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie.
Wendt TG, Gademann G, Pambor C, Grießbach I, von Specht H, Martin T, Baltas D, Kurek R, Röddiger S, Tunn UW, Zamboglou N, Eich HT, Staar S, Gossmann A, Hansemann K, Semrau R, Skripnitchenko R, Diehl V, Müller RP, Sehlen S, Willich N, Rühl U, Lukas P, Dühmke E, Engel K, Tabbert E, Bolck M, Knaack S, Annweiler H, Krempien R, Hoppe H, Harms W, Daeuber S, Schorr O, Treiber M, Debus J, Alber M, Paulsen F, Birkner M, Bakai A, Belka C, Budach W, Grosser KH, Kramer R, Kober B, Reinert M, Schneider P, Hertel A, Feldmann H, Csere P, Hoinkis C, Rothe G, Zahn P, Alheit H, Cavanaugh SX, Kupelian P, Reddy C, Pollock B, Fuss M, Roeddiger S, Dannenberg T, Rogge B, Drechsler D, Herrmann T, Alberti W, Schwarz R, Graefen M, Krüll A, Rudat V, Huland H, Fehr C, Baum C, Glocker S, Nüsslin F, Heil T, Lemnitzer H, Knips M, Baumgart O, Thiem W, Kloetzer KH, Hoffmann L, Neu B, Hültenschmidt B, Sautter-Bihl ML, Micke O, Seegenschmiedt MH, Köppen D, Klautke G, Fietkau R, Schultze J, Schlichting G, Koltze H, Kimmig B, Glatzel M, Fröhlich D, Bäsecke S, Krauß A, Strauß D, Buth KJ, Böhme R, Oehler W, Bottke D, Keilholz U, Heufelder K, Wiegel T, Hinkelbein W, Rödel C, Papadopoulos T, Munnes M, Wirtz R, Sauer R, Rödel F, Lubgan D, Distel L, Grabenbauer GG, Sak A, Stüben G, Pöttgen C, Grehl S, Stuschke M, Müller K, Pfaffendorf C, Mayerhofer A, Köhn FM, Ring J, van Beuningen D, Meineke V, Neubauer S, Keller U, Wittlinger M, Riesenbeck D, Greve B, Exeler R, Ibrahim M, Liebscher C, Severin E, Ott O, Pötter R, Hammer J, Hildebrandt G, Beckmann MW, Strnad V, Fehlauer F, Tribius S, Bajrovic A, Höller U, Rades D, Warszawski A, Baumann R, Madry-Gevecke B, Karstens JH, Grehn C, Hensley F, Berns C, Wannenmacher M, Semrau S, Reimer T, Gerber B, Ketterer P, Koepcke E, Hänsgen G, Strauß HG, Dunst J, Füller J, Kalb S, Wendt T, Weitmann HD, Waldhäusl C, Knocke TH, Lamprecht U, Classen J, Kaulich TW, Aydeniz B, Bamberg M, Wiezorek T, Banz N, Salz H, Scheithauer M, Schwedas M, Lutterbach J, Bartelt S, Frommhold H, Lambert J, Hornung D, Swiderski S, Walke M, Siefert A, Pöllinger B, Krimmel K, Schaffer M, Koelbl O, Bratengeier K, Vordermark D, Flentje M, Hero B, Berthold F, Combs SE, Gutwein S, Schulz-Ertner D, van Kampen M, Thilmann C, Kocher M, Kunze S, Schild S, Ikezaki K, Müller B, Sieber R, Weiß C, Wolf I, Wenz F, Weber KJ, Schäfer J, Engling A, Laufs S, Veldwijk MR, Milanovic D, Fleckenstein K, Zeller W, Fruehauf S, Herskind C, Weinmann M, Jendrossek V, Rübe C, Appold S, Kusche S, Hölscher T, Brüchner K, Geyer P, Baumann M, Kumpf R, Zimmermann F, Schill S, Geinitz H, Nieder C, Jeremic B, Molls M, Liesenfeld S, Petrat H, Hesselmann S, Schäfer U, Bruns F, Horst E, Wilkowski R, Assmann G, Nolte A, Diebold J, Löhrs U, Fritz P, Hans-Jürgen K, Mühlnickel W, Bach P, Wahlers B, Kraus HJ, Wulf J, Hädinger U, Baier K, Krieger T, Müller G, Hof H, Herfarth K, Brunner T, Hahn SM, Schreiber FS, Rustgi AK, McKenna WG, Bernhard EJ, Guckenberger M, Meyer K, Willner J, Schmidt M, Kolb M, Li M, Gong P, Abdollahi A, Trinh T, Huber PE, Christiansen H, Saile B, Neubauer-Saile K, Tippelt S, Rave-Fränk M, Hermann RM, Dudas J, Hess CF, Schmidberger H, Ramadori G, Andratschke N, Price R, Ang KK, Schwarz S, Kulka U, Busch M, Schlenger L, Bohsung J, Eichwurzel I, Matnjani G, Sandrock D, Richter M, Wurm R, Budach V, Feussner A, Gellermann J, Jordan A, Scholz R, Gneveckow U, Maier-Hauff K, Ullrich R, Wust P, Felix R, Waldöfner N, Seebass M, Ochel HJ, Dani A, Varkonyi A, Osvath M, Szasz A, Messer PM, Blumstein NM, Gottfried HW, Schneider E, Reske SN, Röttinger EM, Grosu AL, Franz M, Stärk S, Weber W, Heintz M, Indenkämpen F, Beyer T, Lübcke W, Levegrün S, Hayen J, Czech N, Mbarek B, Köster R, Thurmann H, Todorovic M, Schuchert A, Meinertz T, Münzel T, Grundtke H, Hornig B, Hehr T, Dilcher C, Chan RC, Mintz GS, Kotani JI, Shah VM, Canos DA, Weissman NJ, Waksman R, Wolfram R, Bürger B, Schrappe M, Timmermann B, Lomax A, Goitein G, Schuck A, Mattke A, Int-Veen C, Brecht I, Bernhard S, Treuner J, Koscielniak E, Heinze F, Kuhlen M, von Schorlemer I, Ahrens S, Hunold A, Könemann S, Winkelmann W, Jürgens H, Gerstein J, Polivka B, Sykora KW, Bremer M, Thamm R, Höpfner C, Gumprecht H, Jäger R, Leonardi MA, Frank AM, Trappe AE, Lumenta CB, Östreicher E, Pinsker K, Müller A, Fauser C, Arnold W, Henzel M, Groß MW, Engenhart-Cabillic R, Schüller P, Palkovic S, Schröder J, Wassmann H, Block A, Bauer R, Keffel FW, Theophil B, Wisser L, Rogger M, Niewald M, van Lengen V, Mathias K, Welzel G, Bohrer M, Steinvorth S, Schleußner C, Leppert K, Röhrig B, Strauß B, van Oorschot B, Köhler N, Anselm R, Winzer A, Schneider T, Koch U, Schönekaes K, Mücke R, Büntzel J, Kisters K, Scholz C, Keller M, Winkler C, Prause N, Busch R, Roth S, Haas I, Willers R, Schultze-Mosgau S, Wiltfang J, Kessler P, Neukam FW, Röper B, Nüse N, Auer F, Melzner W, Geiger M, Lotter M, Kuhnt T, Müller AC, Jirsak N, Gernhardt C, Schaller HG, Al-Nawas B, Klein MO, Ludwig C, Körholz J, Grötz KA, Huppers K, Kunkel M, Olschewski T, Bajor K, Lang B, Lang E, Kraus-Tiefenbacher U, Hofheinz R, von Gerstenberg-Helldorf B, Willeke F, Hochhaus A, Roebel M, Oertel S, Riedl S, Buechler M, Foitzik T, Ludwig K, Klar E, Meyer A, Meier Zu Eissen J, Schwab D, Meyer T, Höcht S, Siegmann A, Sieker F, Pigorsch S, Milicic B, Acimovic L, Milisavljevic S, Radosavljevic-Asic G, Presselt N, Baum RP, Treutler D, Bonnet R, Schmücking M, Sammour D, Fink T, Ficker J, Pradier O, Lederer K, Weiss E, Hille A, Welz S, Sepe S, Friedel G, Spengler W, Susanne E, Kölbl O, Hoffmann W, Wörmann B, Günther A, Becker-Schiebe M, Güttler J, Schul C, Nitsche M, Körner MK, Oppenkowski R, Guntrum F, Malaimare L, Raub M, Schöfl C, Averbeck T, Hacker I, Blank H, Böhme C, Imhoff D, Eberlein K, Weidauer S, Böttcher HD, Edler L, Tatagiba M, Molina H, Ostertag C, Milker-Zabel S, Zabel A, Schlegel W, Hartmann A, Wildfang I, Kleinert G, Hamm K, Reuschel W, Wehrmann R, Kneschaurek P, Münter MW, Nikoghosyan A, Didinger B, Nill S, Rhein B, Küstner D, Schalldach U, Eßer D, Göbel H, Wördehoff H, Pachmann S, Hollenhorst H, Dederer K, Evers C, Lamprecht J, Dastbaz A, Schick B, Fleckenstein J, Plinkert PK, Rübe C, Merz T, Sommer B, Mencl A, Ghilescu V, Astner S, Martin A, Momm F, Volegova-Neher NJ, Schulte-Mönting J, Guttenberger R, Buchali A, Blank E, Sidow D, Huhnt W, Gorbatov T, Heinecke A, Beckmann G, Bentia AM, Schmitz H, Spahn U, Heyl V, Prott PJ, Galalae R, Schneider R, Voith C, Scheda A, Hermann B, Bauer L, Melchert F, Kröger N, Grüneisen A, Jänicke F, Zander A, Zuna I, Schlöcker I, Wagner K, John E, Dörk T, Lochhas G, Houf M, Lorenz D, Link KH, Prott FJ, Thoma M, Schauer R, Heinemann V, Romano M, Reiner M, Quanz A, Oppitz U, Bahrehmand R, Tine M, Naszaly A, Patonay P, Mayer Á, Markert K, Mai SK, Lohr F, Dobler B, Pinkawa M, Fischedick K, Treusacher P, Cengiz D, Mager R, Borchers H, Jakse G, Eble MJ, Asadpour B, Krenkel B, Holy R, Kaplan Y, Block T, Czempiel H, Haverkamp U, Prümer B, Christian T, Benkel P, Weber C, Gruber S, Reimann P, Blumberg J, Krause K, Fischedick AR, Kaube K, Steckler K, Henzel B, Licht N, Loch T, Krystek A, Lilienthal A, Alfia H, Claßen J, Spillner P, Knutzen B, Souchon R, Schulz I, Grüschow K, Küchenmeister U, Vogel H, Wolff D, Ramm U, Licner J, Rudolf F, Moog J, Rahl CG, Mose S, Vorwerk H, Weiß E, Engert A, Seufert I, Schwab F, Dahlke J, Zabelina T, Krüger W, Kabisch H, Platz V, Wolf J, Pfistner B, Stieltjes B, Wilhelm T, Schmuecking M, Junker K, Treutier D, Schneider CP, Leonhardi J, Niesen A, Hoeffken K, Schmidt A, Mueller KM, Schmid I, Lehmann K, Blumstein CG, Kreienberg R, Freudenberg L, Kühl H, Stahl M, Elo B, Erichsen P, Stattaus H, Welzel T, Mende U, Heiland S, Salter BJ, Schmid R, Stratakis D, Huber RM, Haferanke J, Zöller N, Henke M, Lorenzen J, Grzyska B, Kuhlmey A, Adam G, Hamelmann V, Bölling T, Job H, Panke JE, Feyer P, Püttmann S, Siekmeyer B, Jung H, Gagel B, Militz U, Piroth M, Schmachtenberg A, Hoelscher T, Verfaillie C, Kaminski B, Lücke E, Mörtel H, Eyrich W, Fritsch M, Georgi JC, Plathow C, Zieher H, Kiessling F, Peschke P, Kauczor HU, Licher J, Schneider O, Henschler R, Seidel C, Kolkmeyer A, Nguyen TP, Janke K, Michaelis M, Bischof M, Stoffregen C, Lipson K, Weber K, Ehemann V, Jürgen D, Achanta P, Thompson K, Martinez JL, Körschgen T, Pakala R, Pinnow E, Hellinga D, O'Tio F, Katzer A, Kaffer A, Kuechler A, Steinkirchner S, Dettmar N, Cordes N, Frick S, Kappler M, Taubert H, Bartel F, Schmidt H, Bache M, Frühauf S, Wenk T, Litzenberger K, Erren M, van Valen F, Liu L, Yang K, Palm J, Püsken M, Behe M, Behr TM, Marini P, Johne A, Claussen U, Liehr T, Steil V, Moustakis C, Griessbach I, Oettel A, Schaal C, Reinhold M, Strasssmann G, Braun I, Vacha P, Richter D, Osterham T, Wolf P, Guenther G, Miemietz M, Lazaridis EA, Forthuber B, Sure M, Klein J, Saleske H, Riedel T, Hirnle P, Horstmann G, Schoepgens H, Van Eck A, Bundschuh O, Van Oosterhut A, Xydis K, Theodorou K, Kappas C, Zurheide J, Fridtjof N, Ganswindt U, Weidner N, Buchgeister M, Weigel B, Müller SB, Glashörster M, Weining C, Hentschel B, Sauer OA, Kleen W, Beck J, Lehmann D, Ley S, Fink C, Puderbach M, Hosch W, Schmähl A, Jung K, Stoßberg A, Rolf E, Damrau M, Oetzel D, Maurer U, Maurer G, Lang K, Zumbe J, Hahm D, Fees H, Robrandt B, Melcher U, Niemeyer M, Mondry A, Kanellopoulos-Niemeyer V, Karle H, Jacob-Heutmann D, Born C, Mohr W, Kutzner J, Thelen M, Schiebe M, Pinkert U, Piasswilm L, Pohl F, Garbe S, Wolf K, Nour Y, Barwig P, Trog D, Schäfer C, Herbst M, Dietl B, Cartes M, Schroeder F, Sigingan-Tek G, Feierabend R, Theden S, Schlieck A, Gotthardt M, Glowalla U, Kremp S, Hamid O, Riefenstahl N, Michaelis B, Schaal G, Liebermeister E, Niewöhner-Desbordes U, Kowalski M, Franz N, Stahl W, Baumbach C, Thale J, Wagner W, Justus B, Huston AL, Seaborn R, Rai P, Rha SW, Sakas G, Wesarg S, Zogal P, Schwald B, Seibert H, Berndt-Skorka R, Seifert G, Schoenekaes K, Bilecen C, Ito W, Matschuck G, Isik D. Wendt TG, et al. Among authors: lehmann d. Strahlenther Onkol. 2004 Jun;180 Suppl 1:5-87. doi: 10.1007/BF03356734. Strahlenther Onkol. 2004. PMID: 27137922 German. No abstract available.
Assistive Device for Efficient Intravitreal Injections.
Ullrich F, Michels S, Lehmann D, Pieters RS, Becker M, Nelson BJ. Ullrich F, et al. Among authors: lehmann d. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016 Aug 1;47(8):752-62. doi: 10.3928/23258160-20160808-09. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016. PMID: 27548453 Review.
FGF-21 as a Potential Biomarker for Mitochondrial Diseases.
Scholle LM, Lehmann D, Deschauer M, Kraya T, Zierz S. Scholle LM, et al. Among authors: lehmann d. Curr Med Chem. 2018;25(18):2070-2081. doi: 10.2174/0929867325666180111094336. Curr Med Chem. 2018. PMID: 29332568 Review.
Autonomy in consumer choice.
Wertenbroch K, Schrift RY, Alba JW, Barasch A, Bhattacharjee A, Giesler M, Knobe J, Lehmann DR, Matz S, Nave G, Parker JR, Puntoni S, Zheng Y, Zwebner Y. Wertenbroch K, et al. Among authors: lehmann dr. Mark Lett. 2020;31(4):429-439. doi: 10.1007/s11002-020-09521-z. Epub 2020 Jun 8. Mark Lett. 2020. PMID: 32836798 Free PMC article.
Maternal immunization.
Combs BG, Lehmann D. Combs BG, et al. Among authors: lehmann d. P N G Med J. 1997 Jun;40(2):63-8. P N G Med J. 1997. PMID: 10513225 Review. No abstract available.
Orthographic star coordinates.
Lehmann DJ, Theisel H. Lehmann DJ, et al. IEEE Trans Vis Comput Graph. 2013 Dec;19(12):2615-24. doi: 10.1109/TVCG.2013.182. IEEE Trans Vis Comput Graph. 2013. PMID: 24051828
Epistasis in sporadic Alzheimer's disease.
Combarros O, Cortina-Borja M, Smith AD, Lehmann DJ. Combarros O, et al. Among authors: lehmann dj. Neurobiol Aging. 2009 Sep;30(9):1333-49. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2007.11.027. Epub 2008 Feb 21. Neurobiol Aging. 2009. PMID: 18206267 Review.
668 results