Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1975 2
1991 1
2016 1
2017 1
2018 3
2019 4
2020 8
2021 9
2022 8
2023 7
2024 4

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

42 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Remdesivir Decreases Mortality in COVID-19 Patients with Active Malignancy.
Jaroszewicz J, Kowalska J, Pawłowska M, Rogalska M, Zarębska-Michaluk D, Rorat M, Lorenc B, Czupryna P, Sikorska K, Piekarska A, Dworzańska A, Zaleska I, Mazur W, Kozielewicz D, Kłos K, Podlasin R, Angielski G, Oczko-Grzesik B, Figlerowicz M, Szetela B, Bolewska B, Frańczak-Chmura P, Flisiak R, Tomasiewicz K. Jaroszewicz J, et al. Among authors: lorenc b. Cancers (Basel). 2022 Sep 28;14(19):4720. doi: 10.3390/cancers14194720. Cancers (Basel). 2022. PMID: 36230641 Free PMC article.
HCV Genotype Has No Influence on the Incidence of Diabetes-EpiTer Multicentre Study.
Rajewski P, Zarębska-Michaluk D, Janczewska E, Gietka A, Mazur W, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Dybowska D, Halota W, Lorenc B, Sitko M, Garlicki A, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Socha Ł, Wawrzynowicz-Syczewska M, Jaroszewicz J, Deroń Z, Czauż-Andrzejuk A, Citko J, Krygier R, Piekarska A, Laurans Ł, Dobracki W, Białkowska J, Tronina O, Wietlicka-Piszcz M, Pawłowska M, Flisiak R. Rajewski P, et al. Among authors: lorenc b. J Clin Med. 2022 Jan 13;11(2):379. doi: 10.3390/jcm11020379. J Clin Med. 2022. PMID: 35054072 Free PMC article.
Rescue Therapy after Failure of HCV Antiviral Treatment with Interferon-Free Regimens.
Tronina O, Brzdęk M, Zarębska-Michaluk D, Dybowska D, Lorenc B, Janczewska E, Mazur W, Parfieniuk-Kowerda A, Piekarska A, Krygier R, Klapaczyński J, Berak H, Jaroszewicz J, Garlicki A, Tomasiewicz K, Citko J, Flisiak R. Tronina O, et al. Among authors: lorenc b. Viruses. 2023 Mar 4;15(3):677. doi: 10.3390/v15030677. Viruses. 2023. PMID: 36992388 Free PMC article.
The Course of COVID-19 in Patients with Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases.
Rorat M, Zarębska-Michaluk D, Kowalska J, Kujawa K, Rogalska M, Kozielewicz D, Lorenc B, Sikorska K, Czupryna P, Bolewska B, Maciukajć J, Piekoś T, Podlasin R, Dworzańska A, Mazur W, Brzdęk M, Szymanek-Pasternak A, Flisiak R. Rorat M, et al. Among authors: lorenc b. J Clin Med. 2022 Dec 10;11(24):7342. doi: 10.3390/jcm11247342. J Clin Med. 2022. PMID: 36555957 Free PMC article.
Best therapy for the easiest to treat hepatitis C virus genotype 1b-infected patients.
Zarębska-Michaluk D, Brzdęk M, Jaroszewicz J, Tudrujek-Zdunek M, Lorenc B, Klapaczyński J, Mazur W, Kazek A, Sitko M, Berak H, Janocha-Litwin J, Dybowska D, Supronowicz Ł, Krygier R, Citko J, Piekarska A, Flisiak R. Zarębska-Michaluk D, et al. Among authors: lorenc b. World J Gastroenterol. 2022 Dec 7;28(45):6380-6396. doi: 10.3748/wjg.v28.i45.6380. World J Gastroenterol. 2022. PMID: 36533109 Free PMC article.
Inflammatory and thrombotic parameters associated with the COVID-19 course in Poland (SARSTer study).
Czupryna P, Moniuszko-Malinowska A, Rogalska M, Zarębska-Michaluk D, Lorenc B, Rorat M, Kozielewicz D, Tudrujek-Zdunek M, Sikorska K, Berkan-Kawińska A, Bolewska B, Mazur W, Kowalska J, Oczko-Grzesik B, Podlasin R, Piekarska A, Kłos K, Szymczak A, Leszczyński P, Maciejewska K, Pancewicz S, Jaroszewicz J, Milewski R, Groth M, Flisiak R. Czupryna P, et al. Among authors: lorenc b. Adv Med Sci. 2022 Sep;67(2):291-297. doi: 10.1016/j.advms.2022.07.003. Epub 2022 Jul 20. Adv Med Sci. 2022. PMID: 35932632 Free PMC article.
Impact of Kidney Failure on the Severity of COVID-19.
Zarębska-Michaluk D, Jaroszewicz J, Rogalska M, Lorenc B, Rorat M, Szymanek-Pasternak A, Piekarska A, Berkan-Kawińska A, Sikorska K, Tudrujek-Zdunek M, Oczko-Grzesik B, Bolewska B, Czupryna P, Kozielewicz D, Kowalska J, Podlasin R, Kłos K, Mazur W, Leszczyński P, Szetela B, Reczko K, Flisiak R. Zarębska-Michaluk D, et al. Among authors: lorenc b. J Clin Med. 2021 May 10;10(9):2042. doi: 10.3390/jcm10092042. J Clin Med. 2021. PMID: 34068725 Free PMC article.
Pangenotypic triple versus double therapy in HCV-infected patients after prior failure of direct-acting antivirals.
Flisiak R, Zarębska-Michaluk D, Berak H, Dybowska D, Sitko M, Parfieniuk-Kowerda A, Janocha-Litwin J, Janczewska E, Piekarska A, Lorenc B, Mazur W, Dobrowolska K, Tudrujek-Zdunek M, Klapaczyński J, Jaroszewicz J. Flisiak R, et al. Among authors: lorenc b. Clin Exp Hepatol. 2023 Sep;9(3):193-201. doi: 10.5114/ceh.2023.130935. Epub 2023 Sep 3. Clin Exp Hepatol. 2023. PMID: 37790681 Free PMC article.
Real-world effectiveness of genotype-specific and pangenotypic direct-acting antivirals in HCV-infected patients with renal failure.
Tronina O, Brzdęk M, Zarębska-Michaluk D, Lorenc B, Janocha-Litwin J, Berak H, Sitko M, Dybowska D, Mazur W, Tudrujek-Zdunek M, Janczewska E, Klapaczyński J, Dobracki W, Parfieniuk-Kowerda A, Krygier R, Socha Ł, Flisiak R. Tronina O, et al. Among authors: lorenc b. Clin Exp Hepatol. 2023 Dec;9(4):320-334. doi: 10.5114/ceh.2023.133307. Epub 2023 Dec 15. Clin Exp Hepatol. 2023. PMID: 38774196 Free PMC article.
42 results