Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1988 1
2000 3
2001 2
2002 2
2004 2
2006 2
2007 1
2008 5
2009 5
2010 9
2011 2
2012 5
2014 4
2015 3
2016 3
2017 6
2018 5
2019 7
2020 4
2021 4
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

73 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Reconstruction after total gastrectomy.
Zonca P, Maly T, Herokova J, Kvetensky M, Halva Z. Zonca P, et al. Among authors: maly t. Bratisl Lek Listy. 2002;103(11):414-7. Bratisl Lek Listy. 2002. PMID: 12585355 Review.
[Post-gastrectomy reconstruction].
Malý T, Zonca P, Neoral C, Jurytko A. Malý T, et al. Rozhl Chir. 2008 Jul;87(7):367-8, 370-5. Rozhl Chir. 2008. PMID: 18810931 Review. Czech.
Treitz's hernia.
Zonca P, Maly T, Mole DJ, Stigler J. Zonca P, et al. Among authors: maly t. Hernia. 2008 Oct;12(5):531-4. doi: 10.1007/s10029-008-0339-3. Epub 2008 Jan 30. Hernia. 2008. PMID: 18231845
Dynamic nuclear polarization at high magnetic fields.
Maly T, Debelouchina GT, Bajaj VS, Hu KN, Joo CG, Mak-Jurkauskas ML, Sirigiri JR, van der Wel PC, Herzfeld J, Temkin RJ, Griffin RG. Maly T, et al. J Chem Phys. 2008 Feb 7;128(5):052211. doi: 10.1063/1.2833582. J Chem Phys. 2008. PMID: 18266416 Free PMC article. Review.
Do we really apply fast-track surgery?
Zonca P, Stigler J, Maly T, Neoral C, Hajek M, Stiglerova S. Zonca P, et al. Among authors: maly t. Bratisl Lek Listy. 2008;109(2):61-5. Bratisl Lek Listy. 2008. PMID: 18457311 Review.
[Rare umbilical anomalies].
Kysucan J, Malý T, Neoral C. Kysucan J, et al. Among authors: maly t. Rozhl Chir. 2010 Dec;89(12):764-9. Rozhl Chir. 2010. PMID: 21404518 Czech.
[What does NOTES yield?].
Zonca P, Neoral C, Malý T, Hájek M, Lerch M. Zonca P, et al. Among authors: maly t. Rozhl Chir. 2007 Nov;86(11):576-80. Rozhl Chir. 2007. PMID: 18214142 Review. Czech.
Management of ileocolic intussusception in the Czech Republic.
Polívka N, Poš L, Kučerová B, Dotlačil V, Macháček R, Plánka L, Pejšová Šilerová J, Harvánek K, Dohnal P, Hanák R, Podhájecký D, Polák P, Štichhauer R, Krpatová S, Příplatová T, Janeček L, Limprechtová T, Havránek P, Malý T, Podolová A, Slívová I, Horák Z, Bierhanzlová J, Schmidtová J, Rygl M. Polívka N, et al. Among authors: maly t. Rozhl Chir. 2021 Summer;100(7):339-347. doi: 10.33699/PIS.2021.100.7.339-347. Rozhl Chir. 2021. PMID: 34465110 English.
[Iatrogenic bile ducts injuries].
Lovecek M, Havlík R, Klein J, Malý T, Köcher M, Cerná M, Král V, Neoral C. Lovecek M, et al. Among authors: maly t. Rozhl Chir. 2010 Mar;89(3):183-7. Rozhl Chir. 2010. PMID: 20514914 Czech.
73 results