Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2003 2
2004 2
2005 4
2006 1
2007 4
2008 6
2009 4
2010 9
2011 6
2012 5
2013 4
2014 2
2015 1
2016 1
2017 3
2018 2
2019 1
2020 2
2021 2
2022 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

53 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[The cost of pulmonary thromboembolism treatment].
Coşkuner MB, Öztuna F, Bülbül Y, Özsu S. Coşkuner MB, et al. Among authors: oztuna f. Tuberk Toraks. 2020 Sep;68(3):293-304. doi: 10.5578/tt.70104. Tuberk Toraks. 2020. PMID: 33295728 Free article. Turkish.
Prognostic Value of Uric Acid for Pulmonary Thromboembolism.
Ozsu S, Çoşar AM, Aksoy HB, Bülbül Y, Oztuna F, Karahan SC, Ozlu T. Ozsu S, et al. Among authors: oztuna f. Respir Care. 2017 Aug;62(8):1091-1096. doi: 10.4187/respcare.05433. Epub 2017 Jun 20. Respir Care. 2017. PMID: 28634174 Free article.
Fungal culture results and clinical effects of bronchoscopy specimens.
Ayçiçek O, Pehlivanlar Küçük M, Koç İ, Ayaydın Mürtezaoğlu S, Pehlivanlar A, Öztuna F, Bülbül Y, Özlü T. Ayçiçek O, et al. Among authors: oztuna f. Tuberk Toraks. 2022 Mar;70(1):15-26. doi: 10.5578/tt.20229903. Tuberk Toraks. 2022. PMID: 35362301 Free article. English.
Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers.
Ediboğlu Ö, Moçin ÖY, Özyılmaz E, Saltürk C, Önalan T, Seydaoğlu G, Çelikel T, Arıkan H, Ataman S, Kıraklı C, Özçelik Z, Kultufan S, Kara İ, Kara A, Dağlı E, Bülbül SD, Kahveci K, Dinçer M, Şenoğlu N, Özkarakaş H, Bahar İ, Cengiz M, Ramazanoğlu A, Çelik B, Gaygısız Ü, Kır G, Bindal A, Akan B, Turan IÖ, Yıldırım F, Başarık B, Ulukan ZA, Efe S, Sungur M, Temel Ş, İzdeş S, Hoşgün D, Karadeniz N, Tuncay E, Gökşenoğlu NÇ, Irmak İ, Datlı U, Zerman A, Akdağ D, Özdemir L, Elay G, Karaçayır Y, Topeli A, Hancı P, Kaya EK, Güven P, Sazak H, Aydemir S, Aygencel G, Aydemir Y, Doğanay Z, Kömürcü Ö, Hancı V, Karakoç E, Sözütek D, Coşkun G, Ateş G, Tiryaki C, Soytürk AN, Girgin NK, Çalışkan G, Bıyıklı O, Gökmen N, Koca U, Çiledağ A, Süner KÖ, Cinel İ, Arslantaş MK, Gül F, Ergün R, Yılmaz N, Altıntaş D, Talan L, Yalçınsoy M, Güllü MN, Özcan PE, Orhun G, Savran Y, Tokur ME, Akpınar S, Şen P, Gürsel G, Şerifoğlu İ, Gedik E, Balbay ÖA, Akbaş T, Cesur S, Yolacan H, Sağmen SB, Ekren PK, Bacakoğlu F, Ergan B, Günay E, Sarıaydın M, Sağlam DA, Karakurt S, Eryüksel E, Öztuna F, Mürtezaoğlu ESA, Cinemre H, Nalbant A, Yağmurkaya Ö, Mandal T, İkidağ B. Ediboğlu Ö, et al. Among authors: oztuna f. Turk Thorac J. 2018 Sep 13;19(4):209-215. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2018.170104. Print 2018 Oct. Turk Thorac J. 2018. PMID: 30322437 Free PMC article.
53 results