Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2009 2
2010 2
2012 1
2014 1
2015 1
2018 1
2019 2
2020 7
2021 7
2022 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

26 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Cardiac sarcoidosis: diagnosis and management.
Markatis E, Afthinos A, Antonakis E, Papanikolaou IC. Markatis E, et al. Among authors: papanikolaou ic. Rev Cardiovasc Med. 2020 Sep 30;21(3):321-338. doi: 10.31083/j.rcm.2020.03.102. Rev Cardiovasc Med. 2020. PMID: 33070538 Free article. Review.
An open label trial of anakinra to prevent respiratory failure in COVID-19.
Kyriazopoulou E, Panagopoulos P, Metallidis S, Dalekos GN, Poulakou G, Gatselis N, Karakike E, Saridaki M, Loli G, Stefos A, Prasianaki D, Georgiadou S, Tsachouridou O, Petrakis V, Tsiakos K, Kosmidou M, Lygoura V, Dareioti M, Milionis H, Papanikolaou IC, Akinosoglou K, Myrodia DM, Gravvani A, Stamou A, Gkavogianni T, Katrini K, Marantos T, Trontzas IP, Syrigos K, Chatzis L, Chatzis S, Vechlidis N, Avgoustou C, Chalvatzis S, Kyprianou M, van der Meer JW, Eugen-Olsen J, Netea MG, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: papanikolaou ic. Elife. 2021 Mar 8;10:e66125. doi: 10.7554/eLife.66125. Elife. 2021. PMID: 33682678 Free PMC article. Clinical Trial.
An unusual disease with an interesting sign.
Afthinos A, Antonakis E, Horti M, Markatis E, Pagratis K, Papanikolaou IC. Afthinos A, et al. Among authors: papanikolaou ic. Breathe (Sheff). 2020 Mar;16(1):190302. doi: 10.1183/20734735.0302-2019. Breathe (Sheff). 2020. PMID: 32194763 Free PMC article.
Amiodarone and diffuse alveolar hemorrhage.
Papanikolaou IC, Makou I, Markatis E. Papanikolaou IC, et al. Adv Respir Med. 2020;88(2):169-171. doi: 10.5603/ARM.2020.0095. Adv Respir Med. 2020. PMID: 32383473 Free article. No abstract available.
Acute exacerbations of interstitial lung diseases.
Papanikolaou IC, Drakopanagiotakis F, Polychronopoulos VS. Papanikolaou IC, et al. Curr Opin Pulm Med. 2010 Sep;16(5):480-6. doi: 10.1097/MCP.0b013e32833ae49d. Curr Opin Pulm Med. 2010. PMID: 20473169 Review.
Reduction in Hospitalizations for Respiratory Diseases during the First COVID-19 Wave in Greece.
Kyriakopoulos C, Gogali A, Exarchos K, Potonos D, Tatsis K, Apollonatou V, Loukides S, Papiris S, Sigala I, Katsaounou P, Aggelidis M, Fouka E, Porpodis K, Kontakiotis T, Sampsonas F, Karampitsakos T, Tzouvelekis A, Bibaki E, Karagiannis K, Antoniou K, Tzanakis N, Dimeas I, Daniil Z, Gourgoulianis K, Kouratzi M, Steiropoulos P, Antonakis E, Papanikolaou IC, Ntritsos G, Kostikas K. Kyriakopoulos C, et al. Among authors: papanikolaou ic. Respiration. 2021;100(7):588-593. doi: 10.1159/000515323. Epub 2021 Apr 7. Respiration. 2021. PMID: 33827103 Free PMC article.
Early COVID-19 lockdown in Greece and idiopathic pulmonary fibrosis: a beneficial "impact" beyond any expectation.
Papiris SA, Bouros D, Markopoulou K, Kolilekas L, Papaioannou AI, Tzilas V, Tzouvelekis A, Fouka E, Papakosta D, Daniil Z, Steiropoulos P, Gogali A, Papanikolaou IC, Xyfteri A, Haritou A, Korbila I, Tomos IP, Loukides S, Bellelli R, Kounti G, Rampiadou C, Karampitsakos T, Dimeas I, Kirgou P, Bompoki A, Vasarmidi E, Loverdos K, Antonogiannaki EM, Blizou M, Bouros E, Kagouridis K, Maniati M, Karakatsani A, Antoniou KM, Manali ED. Papiris SA, et al. Among authors: papanikolaou ic. Eur Respir J. 2021 Mar 25;57(3):2003111. doi: 10.1183/13993003.03111-2020. Print 2021 Mar. Eur Respir J. 2021. PMID: 33334934 Free article. No abstract available.
26 results