Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1962 2
1964 2
1966 1
1968 1
1969 1
1970 1
1971 1
1972 5
1973 9
1974 4
1975 13
1976 5
1977 2
1978 6
1979 3
1980 1
1981 2
1982 3
1983 2
1984 3
1985 1
1986 1
1987 3
1988 5
1989 1
1990 2
1991 1
1992 2
1993 2
1994 3
1996 8
1997 2
1998 1
1999 4
2000 6
2001 4
2002 4
2003 4
2004 2
2005 5
2006 5
2007 7
2008 5
2009 5
2010 5
2011 4
2012 8
2013 10
2014 5
2015 3
2016 5
2017 3
2018 4
2019 7
2020 5
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

202 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Medication adherence and resistant hypertension.
Hyman DJ, Pavlik V. Hyman DJ, et al. Among authors: pavlik v. J Hum Hypertens. 2015 Apr;29(4):213-8. doi: 10.1038/jhh.2014.73. Epub 2014 Sep 11. J Hum Hypertens. 2015. PMID: 25209307 Review.
Recommended fluid intake and evidence-based medicine.
Šafka V, Fajfrová J, Pavlík V, Kučera O, Hůlek P, Horáček JM. Šafka V, et al. Among authors: pavlik v. Cas Lek Cesk. 2019 Summer;158(3-4):141-146. Cas Lek Cesk. 2019. PMID: 31416322 English.
Effects of wound dressings containing silver on skin and immune cells.
Nešporová K, Pavlík V, Šafránková B, Vágnerová H, Odráška P, Žídek O, Císařová N, Skoroplyas S, Kubala L, Velebný V. Nešporová K, et al. Among authors: pavlik v. Sci Rep. 2020 Sep 16;10(1):15216. doi: 10.1038/s41598-020-72249-3. Sci Rep. 2020. PMID: 32939010 Free PMC article.
202 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page