Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1951 1
1955 1
1957 1
1958 1
1960 1
1963 1
1964 5
1965 1
1966 4
1967 2
1968 4
1969 5
1971 5
1972 3
1973 5
1974 3
1975 5
1976 2
1978 1
1980 3
1981 7
1982 1
1983 1
1984 3
1985 8
1986 8
1987 8
1988 10
1989 8
1990 8
1991 2
1992 6
1993 3
1994 3
1995 5
1996 5
1997 1
1998 8
1999 4
2000 5
2001 6
2002 10
2003 7
2004 6
2005 10
2006 15
2007 6
2008 6
2009 7
2010 17
2011 9
2012 8
2013 15
2014 13
2015 18
2016 16
2017 6
2018 14
2019 16
2020 10
2021 12
2022 9
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

371 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Fetal heart rhabdomyomatosis: a single-center experience.
Pavlicek J, Klaskova E, Kapralova S, Prochazka M, Vrtel R, Gruszka T, Kacerovsky M. Pavlicek J, et al. Among authors: prochazka m. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 Mar;34(5):701-707. doi: 10.1080/14767058.2019.1613365. Epub 2019 May 15. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021. PMID: 31032681
[Bleeding disorders in pregnancy].
Procházková J, Procházka M, Lubušký M. Procházková J, et al. Among authors: prochazka m. Ceska Gynekol. 2013 Jan;78(1):83-8. Ceska Gynekol. 2013. PMID: 23607388 Review. Czech.
[Recurrent implantation failure and thrombophilia].
Lattová V, Dostál J, Pešková M, Sobek A Jr, Procházka M. Lattová V, et al. Among authors: prochazka m. Ceska Gynekol. 2015 Jan;80(1):5-10. Ceska Gynekol. 2015. PMID: 25723071 Review. Czech.
Drop coating deposition Raman (DCDR) spectroscopy of contaminants.
Kuižová A, Přikryl M, Procházka M, Kočišová E. Kuižová A, et al. Among authors: prochazka m. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2021 Dec 5;262:120109. doi: 10.1016/j.saa.2021.120109. Epub 2021 Jun 24. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2021. PMID: 34214739
371 results