Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1950 2
1951 5
1952 2
1953 1
1954 3
1955 1
1956 1
1959 1
1961 2
1964 1
1967 2
1969 1
1997 3
1998 1
1999 2
2001 2
2002 1
2004 3
2006 2
2007 2
2008 2
2009 2
2010 4
2011 1
2012 2
2013 1
2015 5
2016 2
2017 4
2018 1
2019 6
2020 5
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

70 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Polymorphism and thermophysical properties of L- and DL-menthol.
Štejfa V, Bazyleva A, Fulem M, Rohlíček J, Skořepová E, Růžička K, Blokhin AV. Štejfa V, et al. Among authors: ruzicka k. J Chem Thermodyn. 2019;131:10.1016/j.jct.2018.11.004. doi: 10.1016/j.jct.2018.11.004. J Chem Thermodyn. 2019. PMID: 32165766 Free PMC article.
Large-Scale Production of Nanocrystalline Black Phosphorus Ceramics.
Antonatos N, Bouša D, Kovalska E, Sedmidubský D, Růžička K, Vrbka P, Veselý M, Hejtmánek J, Sofer Z. Antonatos N, et al. Among authors: ruzicka k. ACS Appl Mater Interfaces. 2020 Feb 12;12(6):7381-7391. doi: 10.1021/acsami.9b13362. Epub 2020 Jan 29. ACS Appl Mater Interfaces. 2020. PMID: 31942787
Auxin transport and conjugation caught together.
Ružicka K, Hejátko J. Ružicka K, et al. J Exp Bot. 2017 Jul 20;68(16):4409-4412. doi: 10.1093/jxb/erx310. J Exp Bot. 2017. PMID: 28981790 Free PMC article.
RNA processing in auxin and cytokinin pathways.
Hrtyan M, Šliková E, Hejátko J, Růžička K. Hrtyan M, et al. Among authors: ruzicka k. J Exp Bot. 2015 Aug;66(16):4897-912. doi: 10.1093/jxb/erv189. Epub 2015 Apr 28. J Exp Bot. 2015. PMID: 25922481 Review.
70 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page