Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1994 1
1995 1
1997 1
1998 1
2001 6
2002 1
2003 3
2004 1
2005 3
2006 2
2008 4
2009 4
2010 4
2011 3
2012 4
2013 7
2014 10
2015 12
2016 6
2017 8
2018 2
2019 4
2020 1
2021 5
2022 9
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

100 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, Metallidis S, Adamis G, Tsiakos K, Fragkou A, Rapti A, Damoulari C, Fantoni M, Kalomenidis I, Chrysos G, Angheben A, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Tsilika M, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Kostis E, Dagna L, Koufargyris P, Dimakou K, Savvanis S, Tzatzagou G, Chini M, Cavalli G, Bassetti M, Katrini K, Kotsis V, Tsoukalas G, Selmi C, Bliziotis I, Samarkos M, Doumas M, Ktena S, Masgala A, Papanikolaou I, Kosmidou M, Myrodia DM, Argyraki A, Cardellino CS, Koliakou K, Katsigianni EI, Rapti V, Giannitsioti E, Cingolani A, Micha S, Akinosoglou K, Liatsis-Douvitsas O, Symbardi S, Gatselis N, Mouktaroudi M, Ippolito G, Florou E, Kotsaki A, Netea MG, Eugen-Olsen J, Kyprianou M, Panagopoulos P, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: rapti a. Nat Med. 2021 Oct;27(10):1752-1760. doi: 10.1038/s41591-021-01499-z. Epub 2021 Sep 3. Nat Med. 2021. PMID: 34480127 Free PMC article. Clinical Trial.
Pacemaker insertion.
Kotsakou M, Kioumis I, Lazaridis G, Pitsiou G, Lampaki S, Papaiwannou A, Karavergou A, Tsakiridis K, Katsikogiannis N, Karapantzos I, Karapantzou C, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Rapti A, Trakada G, Zissimopoulos A, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P. Kotsakou M, et al. Among authors: rapti a. Ann Transl Med. 2015 Mar;3(3):42. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.02.06. Ann Transl Med. 2015. PMID: 25815303 Free PMC article.
Minimally invasive procedures.
Baltayiannis N, Michail C, Lazaridis G, Anagnostopoulos D, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Lampaki S, Papaiwannou A, Karavergou A, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Zissimopoulos A, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P. Baltayiannis N, et al. Among authors: rapti a. Ann Transl Med. 2015 Mar;3(4):55. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.24. Ann Transl Med. 2015. PMID: 25861610 Free PMC article. Review.
Heimlich valve and pneumothorax.
Gogakos A, Barbetakis N, Lazaridis G, Papaiwannou A, Karavergou A, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Zissimopoulos A, Tsirgogianni K, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P. Gogakos A, et al. Among authors: rapti a. Ann Transl Med. 2015 Mar;3(4):54. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.25. Ann Transl Med. 2015. PMID: 25861609 Free PMC article. Review.
Pneumothorax: an up to date "introduction".
Papagiannis A, Lazaridis G, Zarogoulidis K, Papaiwannou A, Karavergou A, Lampaki S, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, Pitsiou G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Rapti A, Trakada G, Karapantzos I, Karapantzou C, Zissimopoulos A, Zarogoulidis P. Papagiannis A, et al. Among authors: rapti a. Ann Transl Med. 2015 Mar;3(4):53. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.03.23. Ann Transl Med. 2015. PMID: 25861608 Free PMC article. Review.
Pneumothorax: from definition to diagnosis and treatment.
Zarogoulidis P, Kioumis I, Pitsiou G, Porpodis K, Lampaki S, Papaiwannou A, Katsikogiannis N, Zaric B, Branislav P, Secen N, Dryllis G, Machairiotis N, Rapti A, Zarogoulidis K. Zarogoulidis P, et al. Among authors: rapti a. J Thorac Dis. 2014 Oct;6(Suppl 4):S372-6. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.09.24. J Thorac Dis. 2014. PMID: 25337391 Free PMC article. Review.
Lung cancer and eye metastases.
Lampaki S, Kioumis I, Pitsiou G, Lazaridis G, Syrigos K, Trakada G, Kakolyris S, Zarogoulidis K, Mpoukovinas I, Rapti A, Zarogoulidis P. Lampaki S, et al. Among authors: rapti a. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2014 Summer;3(2):40-4. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2014. PMID: 25738158 Free PMC article. Review.
Occupational exposure and lung cancer.
Spyratos D, Zarogoulidis P, Porpodis K, Tsakiridis K, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Kougioumtzi I, Dryllis G, Kallianos A, Rapti A, Li C, Zarogoulidis K. Spyratos D, et al. Among authors: rapti a. J Thorac Dis. 2013 Sep;5 Suppl 4(Suppl 4):S440-5. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.09. J Thorac Dis. 2013. PMID: 24102018 Free PMC article. Review.
Author Correction: Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, Metallidis S, Adamis G, Tsiakos K, Fragkou A, Rapti A, Damoulari C, Fantoni M, Kalomenidis I, Chrysos G, Angheben A, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Tsilika M, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Kostis E, Dagna L, Koufargyris P, Dimakou K, Savvanis S, Tzatzagou G, Chini M, Cavalli G, Bassetti M, Katrini K, Kotsis V, Tsoukalas G, Selmi C, Bliziotis I, Samarkos M, Doumas M, Ktena S, Masgala A, Papanikolaou I, Kosmidou M, Myrodia DM, Argyraki A, Cardellino CS, Koliakou K, Katsigianni EI, Rapti V, Giannitsioti E, Cingolani A, Micha S, Akinosoglou K, Liatsis-Douvitsas O, Symbardi S, Gatselis N, Mouktaroudi M, Ippolito G, Florou E, Kotsaki A, Netea MG, Eugen-Olsen J, Kyprianou M, Panagopoulos P, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ. Kyriazopoulou E, et al. Among authors: rapti a. Nat Med. 2021 Oct;27(10):1850. doi: 10.1038/s41591-021-01569-2. Nat Med. 2021. PMID: 34625750 Free PMC article. No abstract available.
Pneumothorax as a complication of central venous catheter insertion.
Tsotsolis N, Tsirgogianni K, Kioumis I, Pitsiou G, Baka S, Papaiwannou A, Karavergou A, Rapti A, Trakada G, Katsikogiannis N, Tsakiridis K, Karapantzos I, Karapantzou C, Barbetakis N, Zissimopoulos A, Kuhajda I, Andjelkovic D, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P. Tsotsolis N, et al. Among authors: rapti a. Ann Transl Med. 2015 Mar;3(3):40. doi: 10.3978/j.issn.2305-5839.2015.02.11. Ann Transl Med. 2015. PMID: 25815301 Free PMC article.
100 results